Během posledního listopadového víkendu dohadování kolem zákazových značek osazených v Dlouhé, kde jsou problémy vnímány asi nejpalčivěji, a v dalších sedmi ulicích včetně Pařížské, Revoluční či Soukenické, dospělo do fáze, že značky asi (či možná) řidiče k ničemu nezavazují – avšak není to na nich poznat. Zatím posledními hráči na této scéně se stali aktivisté z Poslední generace. Přinejmenším na některých místech za tmy strhali přeškrtnutí znázorňující, že konkrétní svislá dopravní značka v dané chvíli neplatí.

Poslední generace, známá v Praze především blokováním dopravy na magistrále v rámci demonstrací za snížení maximální rychlosti jízdy na 30 km/h, se ostatně netají přesvědčením, že ideální by byl zákaz vjezdu trvalý. Do debat kolem značek už totiž přispěli „kompromisním návrhem“; zjevně míněným v žertu: samotnou dopravní značku (zákaz vjezdu motorových vozidel) ponechat a zneplatnit jen dodatkovou tabulku upřesňující, že zákaz platí v době nočního klidu – od desáté večer do šesté ranní – a nevztahuje se na dopravní obsluhu. Dá se nicméně předpokládat, že se opět vrátí nějaká forma původního „zneplatnění“ značek.

Nové značky platily jen pár hodin

Na platnost nově instalovaných zákazů upozornil ve čtvrtek 23. listopadu radní Prahy 1 pro oblast dopravy Vojtěch Ryvola (ANO). Leckoho značky, které Technická správa komunikací (TSK) instalovala na pokyn městské části, udivily; radní však vysvětlil, že noční kravál v ulicích je takový, že se místní obyvatelé nemají šanci dobře vyspět a jiné řešení se prostě nenabízí.

Hned v pátek však primátor metropole Bohuslav Svoboda (ODS) překvapil ještě víc. Odpoledne po jednání sněmu starostů městských částí informoval, že o těchto značkách a způsobu rozhodování o uplatnění nočních zákazů má pochybnosti. Podle něj magistrát o tom, co se chystá, nevěděl – a on proto nechal značky prozatím zneplatnit: do přezkoumání řízení, které vyústilo v jejich instalaci.

Ještě během pátečního odpoledne se na sociálních sítích vzedmula bouře diskusí. Dominovalo jim tvrzení, že takovou kompetenci primátor nemá, a od něho odvozované úvahy o možném zneužití pravomoci. Dokonce se objevila slova o podání trestního oznámení. Kauza staroměstských zákazů nabyla výrazně politický rozměr, a to v celopražském rozsahu.

Zvlášť když se objevila další vyjádření. Technická správa vysvětlovala, že přelepovat značky začali její pracovníci na základě pokynu magistrátního odboru dopravy, avšak magistrát uvedl, že takové rozhodnutí nevydal. A z postupných vyjádření primátora do médií přestalo být jasné, zda pokyn k přelepování značek vyslovil on osobně, anebo jen vzal na vědomí cizí rozhodnutí.

Radnice Prahy 1 zase v pátek vysvětlovala, že primátor nemá přesné informace, jestliže předpokládá, že zákazové značky nechala radnice Jedničky instalovat svévolně a bez toho, že by o této akci byl informován magistrát. „Krok k ochraně nočního klidu […] byl projednáván od června tohoto roku, veřejná vyhláška byla vyvěšena na úřední desku 26. července a opatření obecné povahy bylo vydáno 20. září. Tím byla TSK vyzvána k rozmístění dopravního značení, a to s nejzazším datem realizace do 30. listopadu 2023,“ uvádí.

Cituje i vyjádření starostky Terezie Radoměřské: „Městská část hlavní město informovala v rámci zákonných požadavků – doufám tedy, že se věc na dlouho nepozdrží a naši občané se budou moci těšit ze zlepšení dodržování nočního klidu.“ Svoboda přitom po sněmu starostů oznamoval na tiskové konferenci, že ani Radoměřská, s níž zde o věci hovořil, o přípravě zákazů nevěděla. Alespoň tak jeho slovům účastníci tiskovky porozuměli. Nově se možná ukáže, že měla být řeč o přesném datu jejich zavedení.

Občanská neposlušnost, nebo vandalství?

Na tyto debaty politiků o víkendu Poslední generace navázala svým počinem, pojatým jako „občanský podnět“; přesněji „občanský protest“. „Občanská neposlušnost je naše parketa, pane Bohuslave Svobodo. Výzva se přijímá,“ napsali aktivisté na twitterové síti X, přičemž také primátorovi připomněli jeho vlastní příspěvek na stejné platformě z pátku. Konkrétně jeho vyjádření, že „každé rozhodnutí veřejné správy musí být zodpovědné, a hlavně učiněné v souladu s pravidly“. „Domníváme se, že primátor by porušovat zákony neměl,“ reagovali aktivisté.

Počin Poslední generace se setkal s rozmanitými komentáři: jak se souhlasem a podporou, tak (a to častěji) s odmítavou kritikou. Třeba uživatel Michael Simanek míní: „Dřív to dělaly opilé děti, dneska se tomu říká občanská neposlušnost.

Úplný hrdinové dnešní doby!“ Také Lukáš Otys uvádí: „Aktivismus, anarchie a vandalismus jsou evidentně synonyma. Nemohli byste se prostě chovat jako slušní lidé?“ Ještě dál zašel uživatel Ales: „A ono to něco mění na tom, že ta značka neplatí? Tohle není žádný akt neposlušnosti, to je jen prostá debilita.“ Jasno pak má Tomáš Novotný: „Kdybyste raději místo toho šli sázet stromy, udělali byste pro planetu víc.“ Tohle doporučení ale nezůstalo bez reakce. ChytrakPardaleoparda pisateli radí: „To můžete zase dělat vy.“