Příklady hodné následování

Organizátoři chtějí upozorňovat na dobré příklady, které jsou inspirativní a slušelo by se je okopírovat i jinde; na dalších místech republiky. Ukazovat, co se dělá správně, podle vedoucího adaptačních projektů Nadace Partnerství Martina Andera má smysl – a dokazuje to i samotná soutěž. Mezi projekty, které investoři přihlásili do soutěže mimořádných řešení reagujících na klimatickou změnu, se objevilo i několik takových, jež se nijak výjimečně nejeví: spíš je lze považovat za to, co by měla být samozřejmost; základní standard. O to víc se sluší vyzdvihovat projekty, které jsou hodny následování pro svou výjimečnost.

Jestliže metropole má mezi 21 finálovými projekty představujícími nejlepší příklady adaptací na změnu klimatu tři želízka v ohni, Středočeský kraj zastupují dva projekty.

close Finálový projekt soutěže Adapterra Awards jako příkladné přizpůsobení za změnu klimatu: zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany–Hořín. info Zdroj: Nadace Partnerství/Vojta Herout zoom_in Finálový projekt soutěže Adapterra Awards jako příkladné přizpůsobení za změnu klimatu: zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany–Hořín.

Jsou jimi Regenerace půdy a krajiny Permafarmy Jagava (na Mladoboleslavsku) a Zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany–Hořín (na Mělnicku). Ander připomíná, že zajímavých řešení hodných následování by se určitě našlo víc – porota ale mohla vybírat pouze mezi mezi projekty, které investoři do soutěže přihlásili.

Budovy, krajina i chytrý postup

Jak v metropoli, tak v jejím okolí se ukazuje, že zajímavé nápady týkající se příprav na klimatickou změnu se nemusejí týkat jen budov. Může jít také o krajinné úpravy – opatření udržující vlahou půdu, obnova mokřadů a tůní či přírodě blízké způsoby protipovodňových a protierozních opatření jsou mezi finalisty zastoupeny hned dvanáctkrát – či rozmanité inovace a vylepšení, připomněla koordinátorka soutěže Andrea Křivánková. Pod pojmem „projekt“ se tedy rozhodně nemusí skrývat něco, co vzniklo podle stavebních plánů.

Rozmanitost ostatně naznačují i soutěžní kategorie: Zastavěná území, Náš domov, Volná krajina a Pracovní prostředí. A opatření v rámci příprav na změnu klimatu se netýkají jen lepšího zvládání vlny veder či sucha: řeší i další extrémní klimatické jevy jako jsou vichřice nebo povodně – či na druhou stranu extrémní odtok vody z území.

Celkově bylo do letošního pátého ročníku soutěže Adapterra Awards přihlášeno 115 projektů; nejvíce v historii soutěže (loni jich bylo 67). Porota z nich vybrala ty nejpozoruhodnější jako finalisty. Veřejnost se s nimi může seznámit na webu adapterraawards.cz. Pro ten, který je zaujme, zde lidé mohou i hlasovat, a to do 15. října. Výsledky určí, komu bude udělena Cena sympatie. Nehraje se jen o prestiž, ale také o 50 tisíc korun na rozvoj adaptačních opatření.

Park u muzea i radnice v Modřanech

Vítězné projekty v jednotlivých kategoriích i další ocenění vyhlásí Nadace Partnerství na konferenci Adapterra Awards, kterou uspořádá v Praze 1. listopadu.

Loni se v Praze mezi úspěšná řešení zařadily čtyři projekty. V kategorii Zastavěné území šlo hned o dva: o obnovu Čelakovského sadů s úpravami okolí Národního muzea (proměna místa odříznutého od centra rušnou silnicí v reprezentativní veřejné prostranství přitahující místní obyvatele i turisty – a také zlepšující podmínky pro stromy či řešící zadržování vody v území) a revitalizaci školy Českobrodská v Praze 9 (pasivní a uhlíkově pozitivní objekt šetrně nakládající s pitnou i dešťovou vodou, který má zelenou střechu doplněnou fotovoltaickými panely a kde nechybí systémy regulující teplotu, osvit i přísun čerstvého vzduchu).

V kategorii Pracovní prostředí pak šlo o novou radnici Prahy 12 v Modřanech (původní pracoviště v sedmi starších budovách nahradil jeden objekt s energetickou třídou B, který doplňují fotovoltaická elektrárna na střeše, nádrž na dešťovou vodu a dobíjecí stanice pro elektromobily) a v kategorii Náš domov se jednalo o Residenci Sakura v Košířích (rezidenční dům s balkony v podobě „soukromé zahrady“ a ozeleněnými střechami i římsami, kde i voda ze střechy je směrována do zeleně a záhonů či akumulační nádře; součástí developerského projektu je i poloveřejný park).

Finálové projekty Adapterra Awards 2023 v Praze a okolí

Green Port Strašnice, Počernická 1b, Praha 10-Strašnice
- Tři udržitelné pasivní domy s celkem 156 „zdravými byty“ vznikly na místě původního sídla České námořní plavby.
- Novostavba zaujme využitím přírodních materiálů, zelenými střechami, množstvím zeleným ploch i komunitními prostory pro setkávání, odpočinek a městské zahradničení. Pomyslnou „třešničku na dortu“ představují budky pro hnízdění rorýsů umístěné na fasádě.
- Domy zahrnují také vybavení pro cyklisty – stojany, myčky kol i servisní stanice.

Hospodaření s vodou v Toulcově dvoře, Praha 15-Hostivař
- Nezisková organizace na deseti hektarech plochy provozuje farmu s domácími zvířaty původních českých plemen, jízdárnu, zahradnictví, ubytování, zdravou jídelnu, ekologické obchůdky, mateřskou školu

Semínko, rodinné centrum Mateřídouška či vzdělávací programy.
- Od roku 1996 se zde vytváří systém šetrného hospodaření s vodou – jak v zastavěných prostorech, tak v přírodní části areálu.
- Mokřad s mnoha vzácnými a ohroženými druhy živočichů, dvě tůně, dešťové jezírko s kaskádami i lužní les lze tak najít uprostřed pražské zástavby.

Regenerace půdy a krajiny Jagava Permafarmy, Veselice, okres Mladá Boleslav
- Tomáš Franěk oblast prezentuje jako funkční celek využívající často jednoduchá opatření, která zajistí dlouhodobou ekologickou i ekonomickou stabilitu.
- Vychází z principu souladu s přírodou – ta, pokud má připravené podmínky a dostatek času, sama najde způsob nejlepšího fungování.
- Důraz provozovatel klade na soulad podnikání s péčí o krajinu a její plody, zdravím půdy a rostlin, kvalitou vody – ale i vztahem k řemeslům či vzdělávání.

Revitalizace Rokytky nad Hořejším rybníkem, Pod Smetankou, Praha 9-Hrdlořezy
- Na počátku 20. století bylo koryto říčky napřímeno, prohloubeno a opevněno od Libně až po Hloubětín. Bytovou zástavbu, jež v okolí nahradila průmyslové podniky, ale Rokytka ohrožuje, když se promění v nespoutanou řeku (jako při povodni v roce 2013).
- Tok se nyní postupně v některých částech revitalizuje a vrací do podoby přírodě blízké.
- V lokalitě nad Hořejším rybníkem už lze najít meandrující potok s mělkým korytem a tůněmi, který se může i při nižších průtocích rozlévat do okolních luk.

Zpřírodnění koryta Vltavy v úseku Vraňany–Hořín: Bukol, Křivousy, Lužec nad Vltavou, Vraňany, Zálezlice, okres Mělník
- Revitalizace skoro pětikilometrového úseku Vltavy ukazuje, že přírodě blízké úpravy lze dělat i na významných velkých tocích.
- V České republice se vzhledem k délce upravené části i velikosti řeky jedná o unikátní stavbu.
- Zpřírodněním koryta a přilehlé nivy se zvýšila schopnost území zadržet povodňovou vlnu. Nově vytvořené balvanité výhony, ostrovy, boční ramena, tůně a mělké pláže s umístěnými kmeny zároveň poskytují úkryt rybám, obojživelníkům i ptákům.

Zdroj: Adapterra Awards