Vedení Prahy 8 uvedlo, že hluk a emise v Holešovičkách dlouhodobě poškozují zdraví obyvatel. „Zásadním požadavkem osmé městské části je jednak přesun tranzitní dopravy pod zem, jednak humanizace veřejného prostoru na povrchu ulice V Holešovičkách a dnešní mimoúrovňové křižovatky Bulovka," uvedla mluvčí. Ulicí denně projedou desítky tisíc automobilů.

Pokud by se podařilo záměr uskutečnit, chtěla by radnice vrátit do ulice tramvajovou trať. „Ta byla zrušena v roce 1975. Byl bych osobně šťastný, kdyby se sem tramvaje mohly vrátit nejpozději v roce 50. výročí zrušení tratě," uvedl místostarosta Petr Vilgus (SZ).

Propočet a akustická studie

Převedení ulice do tunelu ale radnice udělat nemůže, protože komunikace patří magistrátu. V minulosti se již objevil plán na její zahloubení, nikdy ale nebyl schválen.

Město si chce nejprve nechat vypracovat od ČVUT propočet, jak zatíží ulici otevření tunelu Blanka, na který ulice navazuje. Také si nechá vypracovat akustickou studii dopadu zprovoznění Blanky, která bude zahrnovat i ulici V Holešovičkách. Teprve potom by magistrát mohl rozhodnout o budoucnosti u­lice.

Ulice V Holešovičkách spojuje most Barikádníků s mimoúrovňovou křižovatkou Vychovatelna, kde ústí do ulice Liberecká. Magistrát již v minulosti nechal kvůli snížení hluku vybudovat tzv. tichý asfalt Lidem by také měla být u domů vyměněna okna.

Čtěte také: Po Blance se uvažuje o stavbě dalšího nového tunelu - Silver