Výstavbu DSS financovala Městská část Praha 8. Předmětem současných sporů se stal fakt, že zatímco původně měla celý DSS provozovat městská část prostřednictvím Obvodního ústavu sociálně-zdravotnických služeb (OÚSS), tedy své příspěvkové organizace, část určenou pro klienty s demencí pronajala soukromému provozovateli.

Přes 30 tisíc za pokoj

K problému se vyjadřovali i zástupci městské části v březnovém čísle časopisu Osmička. "Jedno patro v DSS provozuje naše městská část a pro seniory s celodenní péčí činí průměrná úhrada za jednoho klienta 18 tisíc korun za měsíc. V části, kterou provozuje Zátiší a která je určená pro pacienty s Alzheimerovou chorobou, se hradí průměrně 27 tisíc korun za měsíc za dvoulůžkový pokoj a 36 tisíc korun za jednolůžkový pokoj," říká Jan Červenka (KDU-ČSL, Osmička sobě) z komise pro obecní majetek.

"Nový objekt měl nabídnout finančně dostupnou pomoc potřebným seniorům a pečujícím rodinám. Realita je dnes zcela jiná, a to i přesto, že ve Strategickém plánu udržitelné ho rozvoje Prahy 8 si naši radní vytyčili jako jednu z priorit ´rozvíjet rezidenční kapacity
sociálních služeb pro osoby trpící demencí´", uvádí ve své reakci bývalá místostarostka městské části Vladimíra Ludková (ODS).

Osm milionů ročně

Právě ona byla duchovní matkou celého projektu. "Starosta Petrus sdělil, že radnice nemá na provoz nově vzniklé služby peníze (osm milionů korun), nicméně už nedodal, že prostředky lze získat od magistrátu v rámci dotace. A tak byla část nového objektu, vč. provozního zázemí (kuchyně, jídelny a prádelny) pronajata soukromému poskytovateli sociálních služeb (Alzheimer home). Při  pohledu na jeho ceník se vám protočí panenky. Praha 8 tak financovala stavbu objektu vedena heslem, aby se vlk nažral a koza zůstala celá," dodává Ludková.

S tím tvrdě nesouhlasí současný starosta Roman Petrus (ČSSD): "Když začnete počítat, zjistíte, že takový projekt musí mít zhruba 110 až 120 lůžek, aby se dostal přibližně na nulu. A to počítáme se 100% naplněností. Dům sociálních služeb, který připravila paní Ludková, má 51 míst. Čili Praha 8 do něj musí dávat 7,5 milionu korun za každý rok, kdy bude tento dům provozovat. A to při stoprocentní obsazenosti 365 dní v roce plných 51 lidí. To reálně nejde naplnit, tedy počítejte přibližně 8,5 milionu korun. Každý rok."

Je to hodně nebo málo?

"Ten projekt zkrátka není dobře připraven a vyžaduje náročné finanční krytí. Přesto jsem při přípravě rozpočtu navrhl, že ho tak necháme. Bohužel jsem narazil na realitu. Sociální služby na Praze 8 jsou dotovány již částkou přes 50 milionů korun a další zvedání neprošlo. Proto jsme přišli s nápadem, aby se na provozu částečně podílel jiný subjekt — tedy že Praha 8 bude provozovat polovinu zařízení ve své režii, a druhou polovinu necháme v soukromé péči. To je reálné řešení příliš drahého provozu. Neschopnost paní Ludkové při přípravě projektu jsme tím výrazně zjemnili," opírá se do bývalé místostarostky Petrus.

"Jak k uvedené cifře pan starosta došel, nevíme, nicméně ať je či není správně odhadnutá, jak moc nebo málo je 7,5 milionu za
roční provoz domova pro seniory s Alzheimerovou chorobou, srovnáme-li výdaje MČ za jiné ´projekty´ jako například studie proveditelnosti stavby multifunkční sportovní haly za 1,84 milionu korun nebo karlínská psí louka za 11,5 milionu korun?," ptá se Petra Kuchtová, zastupitelka za Osmička sobě a nezávislí.