Na hřbitově se pohřbívali zesnulí choromyslní, a tak získal přezdívku „hřbitov bláznů“. Nejprve ho spravovala Psychiatrická nemocnice Bohnice, pak přešel pod správu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Praha 8 už prý byla vyzvána k přímému jednání o převodu do správy.

Osmička zachová hřbitov jako veřejné pohřebiště

„Hřbitov je ve velmi špatném stavu. K jeho zlepšení přispěli někteří občané vedení místním patriotem Jiřím Vítkem, který se o hřbitov dlouhodobě stará. Další nezbytná zlepšení hřbitova však již nebyla v silách samotných občanů. Začali jsme proto intenzivně podnikat konkrétní kroky k tomu, aby hřbitov získala MČ do své správy a mohla dále výrazně zlepšovat jeho stav,“ napsal nedávno na Facebooku starosta městské části Praha 8 Roman Petrus.

Praha 8 i v budoucnu zachová Bohnický hřbitov jako veřejné pohřebiště, jenom zde už nebudou probíhat pohřby. Plánuje se stabilizace obvodových zdí a oprava kaple. Na hřbitově by pak mohly probíhat komentované prohlídky.