Sídliště bylo navrhováno jako chlouba tehdejšího stavitelství na přelomu padesátých a šedesátých let. Hlavní éra stavební činnosti a otevírání nových domů zde spadá do období mezi lety 1961 a 1967. Vedle samotných domů zde došlo i na vybudování občanské vybavenosti: školky s tehdy nezbytnými jeslemi, školy či okrskového střediska.

Sídliště vznikalo i jako experiment s cílem ověřit některé architektonické a urbanistické koncepty. Mimo jiné šlo o výstavbu domů z nového typu velkoplošných panelů s možností různých úprav interiéru pomocí příček, ale také vytvoření relativně soběstačné čtvrti, schopné fungovat jako „město ve městě“. Nechyběl důraz na zeleň – či také oddělení chodců od silnice a vedení pěšího provozu středem zástavby.

Invalidovna -  rozsáhlý barokní objekt v Praze 8-Karlíně.
„Pán Bůh zaplať, je to tady dobrý.“ V Invalidovně našly zázemí tisíce raněných

Místostarosta pro územní rozvoj Prahy 8 Radomír Nepil (ANO) k tomu podotýká, že v době vzniku byla Invalidovna skutečně nazývána experimentálním sídlištěm. A průlomová proměna se zde podle něj zvažuje i dnes. Po spolupráci s občany navrhují architekti z ateliéru ven.ku rozvojovou studii, která načrtává možnost budoucí proměny sídliště.

Stěžejním prvkem je nový „experiment“ s vytvořením sídlištních předzahrádek. Co je tím míněno, vysvětluje za radnici Prahy 8 vedoucí oddělení komunikace Martin Šalek: „Architekti pracují s myšlenkou vytvořit v návaznosti na bytové domy polosoukromé plochy, tedy prostory bez přístupu veřejnosti, které by sloužily pro obyvatele jednotlivých domů nebo celků.“

Místní by si před domy vytvořili, co je jim milé

Pozemky u domů by nebyly společenstvím vlastníků nebo bytovým družstvům prodávány, počítá se s nabídkou dlouhodobých pronájmů.

„K volnočasovému užívání nebo drobnému hospodaření,“ vysvětlil Šalek. S tím, že obyvatelům bytových domů by tyto prostory měly nabídnout „měkkou hranici mezi soukromým bytem a veřejným prostorem“.

Počítá se s možností vysazovat zeleň poskytující stín, s vytvářením různých forem posezení, zřízením herních či cvičebních prvků, ale třeba i společným grilováním či drobným hospodařením v rámci místní komunity a sousedského setkávání.

Národní památkový ústav představil projekt obnovy pražské Invalidovny.
Přestavba Invalidovny bude parazitovat na proslulé památce, zní další kritika

To vše by si zajistili sami obyvatelé – s tím, že městská část Praha 8 určí pravidla, jak by to mělo vypadat; co se smí a co nemůže. Včetně určení charakteru oplocení, stanovení možností pro drobné stavby, ale třeba i výběr vhodných stromů a keřů.

Zda to místní takto chtějí, má ukázat vyhodnocení uspořádané ankety. V nedávné minulosti nicméně lidé po zlepšení podmínek pro rozvoj komunitního života volali poměrně slyšitelně.

Karlín mají přetvořit velké plány na rekonstrukci i novostavby

Proměny různých míst v oblasti Karlína jsou k nepřehlédnutí už teď – a má to tak být i nadále. Velký rozmach se čeká v oblasti Palmovky v návaznosti na vznik sídla vesmírné agentury EUSPA z torza budovy Nové Palmovky. Budoucnost Palmovky podle studie, kterou nyní dokončuje kancelář UNIT Architekti, slibuje místostarosta Prahy 8 Radomír Nepil představit na jaře.

Výstavní síně, společenský sál i garáže

Velmi očekávanou akcí je rekonstrukce barokního objektu Invalidovny. Se zahájením prací na obnově chátrající památky, která by měla trvat tři roky, se počítá v roce 2025. Po dokončení rekonstrukce zde budou mimo jiné působit Pražský filharmonický sbor, památková správa, pracoviště sbírkových fondů, restaurátorské dílny, chybět nebudou sál a další prostory pro pořádání kulturních a společenských akcí, stejně jako výstavní místnosti.

Školy a školky

Stavět se ale mají i nové školy, tak školky. Největší z připravovaných akcí bude vybudování zcela nové školy na Rohanském ostrově zhruba za miliardu. Přístaveb se mají ZŠ Lyčkovo náměstí, ZŠ a MŠ Petra Strozziho či MŠ U Sluncové.

Pohled na velké stavby chystané v části Prahy 8 – přístavba ZŠ Lyčkovo náměstí.Pohled na velké stavby chystané v části Prahy 8 – přístavba ZŠ Lyčkovo náměstí.Zdroj: Vizualizace: archiv městské části Praha 8

Také v rámci příprav nového využití sportovního areálu Čechie, který je nyní uzavřený, se počítá se vznikem zařízení pro děti. Plánuje se vytvoření sportovně-kulturního centra, vzniknout by měly nové byty, administrativní zázemí radnice Prahy 8, ale také zdravotní středisko. Petr Bedrna z architektonické kanceláře Deco, která projekt chystá, slibuje plochy pro oddech, sport, dětské centrum i zdravotnictví.

Zanedbaná lokalita parkem oddechu a vyžití?

V souvislosti s uměním ve veřejném prostoru místostarosta Prahy 8 pro strategický rozvoj Tomáš Hřebík (STAN) slibuje návrat „Klů mamuta“ od výtvarníka Miloše Zeta ze šedesátých let: plastiky, která malým dětem posloužila jako prolézačka. Nebude to ale hned.

„Předpokládáme, že bude nutné nechat zhotovit repliku sochy,“ míní. Ohlašuje dále chystanou kultivaci nynějších parků, ale i vznik nového parku Mezi drahami. Dnes zanedbané území u železniční trati má nabídnout vyžití sportovní a rekreační