Dlouhou očekávanou rekonstrukci Ďáblické ulice v MČ Praze 8 v úseku U parkánu - K Lomu zahájí Technická správa komunikací (TSK) v pondělí 15. dubna. Rozsáhlá, až tři čtvrtě kilometru dlouhá stavba, se zaměří na celou řadu prací i úprav. Kromě výměny konstrukce vozovky stávající komunikace dojde i na vyrovnání a výměnu poškozených obrub včetně opravy prvků odvodnění.

Stavebním úpravám se nevyhnou také plochy stýkajících se ulic Ďáblická a U Parkánu, zde vzniknou nové přechody pro chodce. Změny se dočká i veřejné osvětlení, kdy se jeden ze stožárů posune a upraví se kabelové vedení. Součástí stavby je i rekonstrukce autobusové zastávky K Letňanům směrem do centra.

V místě stavby se obnoví dopravní značení a Městská část Praha – Ďáblice zde upraví chodníky mimo správu TSK.

Práce budou rozděleny do jednotlivých etap, podle TSK potrvají až do konce roku 2024.

Etapy oprav

Etapa 1a je plánovaná od 15. 4. 2024 do 28. 6. 2024, v úseku K Lomu - Kokořínská dojde k úplné uzavírce obou jízdních pruhů s výlukou automobilové dopravy.

Etapa 1b je plánována od 29. 6. 2024 do 14. 7. 2024 se dopravně dotkne křižovatky Kokořínská x Ďáblická a po celou tuto dobu rovněž potrvá kompletní uzavírka obou jízdních pruhů.

-Pro individuální automobilovou dopravu platí od 15.4. pro etapy 1a a 1b stejné objízdné trasy vedoucí přes ul. Cínoveckou a Libereckou nebo přes ul. U Parkánu, Šenovská, Spořická, Ústecká a Žernosecká

Etapa 2 je plánována od 14. 7. 2024 a zahrnuje úsek Ďáblické od Kokořínské do ulic U Parkánu / Kostelecká, včetně tamní křižovatky.

Omezení MHD od zahájení provozu dne 15.4. do odvolání (předpokládané ukončení 1. etapy do 28.6.) 

Linky 348, 369
-Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Šenovská a Hřenská. Zastávka Ďáblice (směr Ládví, do centra) bude pro linky 348 a 369 dočasně přemístěna do ulice Kostelecká, do stávající zastávky linky 202 směr Dolní Chabry.
-Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linky zastaví v zastávce Květnová (v ulici Hřenská).

Linka 368
-Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Kokořínská, Šenovská a Hřenská.
-Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušena. Náhradou linka zastaví v zastávce Kokořínská (v ul. Kokořínská) a Květnová (v ulici Hřenská).