Zastupitelstvo Prahy 8 se mimo jiné usneslo na tom, že „nesouhlasí s existencí komplexu Betonárny – dočasných staveb TBG METROSTAV s.r.o. v lokalitě Rohanský ostrov, Karlín a souvisejících staveb mj. včetně dočasné obslužné účelové komunikace“. Radní Tomáš Slabihoudek (TOP 09+STAN) dostal za úkol seznámit s tímto postojem do konce ledna magistrát. Vedení metropole zatím na dotazy Pražského deníku oficiálně nereagovalo, v celém procesu bude však mít právě pražský magistrát rozhodující slovo.

Areál betonárny je ve vlastnictví města, se kterým má společnost TBG Metrostav uzavřenou nájemní smlouvu. Pronájem je na dobu neurčitou. Do betonárny míří každý týden až čtyři tisíce tun materiálu, především štěrkopísků. Materiál vozí rejdařství Konakl podnikatele Jana Vinklera.

TBG Metrostav považuje požadavky Prahy 8 za předčasné a připomíná, že výstavba na Rohanském ostrově teprve začíná. „Oblast bude ještě deset až patnáct let staveništěm. Postaví se zde desítky budov, což představuje stovky tisíc tun stavebního materiálu, které je potřeba nejen na Rohanský ostrov přivézt, ale také odvézt. Požadovat odstranění betonárny teď, na počátku výstavby, když je její přínos pro lokalitu největší, je krokem zpět, k ucpaným silnicím a dalšímu zahuštění dopravy,“ uvedl jednatel TBG Metrostav Jakub Šimáček. Podle něj největší dopravní zátěž ponese právě Praha 8.

„V jiných evropských městech je koncept betonáren s lodní dopravou naprosto standardní součástí městského plánování a jejich potenciál se maximálně využívá. Podle našich propočtů bude betonárna s lodním zásobováním ještě několik let prokazatelným přínosem pro občany a uživatele silnic hlavního města,“ doplnil Šimáček.

V podobném duchu se vyjádřil prostřednictvím twitterového účtu primátorův náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě), který uvedl: „Nedává smysl rušit betonárku, když v oblasti největší investice teprve začnou. Všechen materiál, který dojede po vodě, by musel nově jet po pražských silnicích. Betonárka má strategickou pozici u vody a měli bychom toho využít.“