Starosta Prahy 7 Jan Čižinský (KDU-ČSL) je připravený vystavené exponáty v součinnosti s pohřební službou a policisty zabavit a zajistit jejich pohřeb do země. Pořadatelé výstavy považují Čižinského iniciativu za snahu o politické zviditelnění a jsou připraveni se bránit soudní cestou.

Starosta vyzývá ke spolupráci 

Radnice Prahy 7 ve snaze o ukončení výstavy nedávno získala stanovisko „věcně příslušného" ministerstva pro místní rozvoj. Podle něj mají být v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu pohřbeny ty lidské pozůstatky a ostatky, u kterých se prokáže, že byly vystavené neoprávněně, tedy bez souhlasu zemřelého. Ministerstvo nicméně doporučuje, aby si městská část nechala vypracovat důkladný znalecký posudek a podrobnou právní analýzu.

Čižinský začátkem týdne odeslal čínské velvyslankyni v Praze Ma Keqing otevřený dopis, ve kterém ji žádá o „zajištění pohřbu zesnulých". Redakce se pokoušela získat také stanovisko čínského velvyslanectví, avšak bez odezvy. Podle kritiků totiž pocházejí vystavená těla, orgány i tkáně od zemřelých čínských občanů.

Vystavené ostatky jsou majetkem americké firmy 

A jak upozorňují třeba příslušníci náboženské komunity Falun Gong, pozůstatky mohou pocházet i z těl politických vězňů. O původu exponátů se ale vedou jen spekulace. Na webových stránkách Body the Exhibition o něm není žádná zmínka a podle tiskové mluvčí akce Květy Havelkové jsou vystavené ostatky majetkem americké firmy Imagine Exhibition.

Podobné kontroverze vzbuzovaly už předchozí pražské zastávky putovní prezentace lidských organismů Bodies před 5, respektive 10 lety. Dnes se vedou etické spory kolem výstavy mimo jiné na facebookovém profilu starosty Čižinského.

Starosta poslal čínské diplomatce dopis 

Ten osobně považuje akci za neetickou. Jeho iniciativa prý ale není motivovaná osobní averzí. „Posudek ministerstva jsme si nechali zpracovat na základě podnětu od občana, jednoho z mnoha kritiků výstavy. Dopis pro čínskou velvyslankyni pak vychází z upozornění onoho občana, že by mezi exponáty mohly být tělesné ostatky čínských občanů."

Podle starosty Prahy 7 je jeho postup formálně stejný, jako když někdo například objeví tělo utonulého člověka, které mohlo patřit cizinci. I v takovém případě bývá dotyčná ambasáda vyzvána českými úřady ke spolupráci při zajištění pohřbu. Stručný dopis čínské diplomatce uzavírá Čižinský slovy: „Zároveň žádám o sdělení, že o úmrtí zesnulých byly informovány jejich rodiny, které však neprojevily zájem o jejich pohřbení. V případě, že nezajistíte pohřbení těl, žádáme o udělení souhlasu se sjednáním pohřbu na území ČR."

Nevidíme rozdíly

Vedení městské části očekává odpověď čínské strany do standardních 30 dnů. O ukončení výstavy by se tedy radnice měla pokusit nejpozději koncem června. Pořadatelská společnost JVS Group přitom výstavu nedávno prodloužila do 23. 7.

Podle mluvčí zmíněné agentury Květy Havelkové je tažení pana Čižinského proti výstavě krokem vedle v jeho jinak úspěšné práci: „Místo aby řešil skutečné problémy, jako je třeba oprava chátrající Šlechtovky, tak nesmyslně zneužívá své postavení ke zviditelnění. Naše exponáty prošly tzv. plastinací a po této úpravě už ani není možné určit jejich DNA. Z hlediska zápachu nebo nemocí jsou zcela bezpečné, což potvrdili při nedávné kontrole hygienici. Nevidíme rozdíl mezi objekty, které jsou vystavené u nás a třeba kostmi světců v pražských kryptách. A ty se nikdo pohřbívat nesnaží," obhajuje Havelková akci, která má prý díky názorné prezentaci funkcí lidského organismu obrovský vzdělávací potenciál.

Zmíněné přirovnání ostatků světců k preparátům na výstavě Body ale nepovažuje ministerstvo pro místní rozvoj za odůvodněné: „Ostatky světců uložené v relikviářích v žádném případě není možné směšovat s exponáty na výstavě Bodies, neboť relikviáře a devocionálie všeho druhu do roku 1960 včetně, jsou vymezeny jako předměty kulturní ochrany speciálními zákony a nakládání s nimi se řídí jiným režimem." uvedla ředitelka odboru komunikace Veronika Vároši.