„Praha 7 je centrální městskou částí, kde se v plné míře projevují klimatické změny letním přehříváním. Současně pociťujeme nedostatek stromů v ulicích, a proto pracujeme na projektech možných výsadeb. Máme také velký zájem o rozšíření spolupráce s hlavním městem a TSK tak, abychom mohli zvýšit počet stromů v ulicích i na všech dalších pozemcích, kde to bude možné,“ uvedl,“ Ondřej Mirovský, místostarosta Prahy 7.

Výsadbu stromů rozdělí do tří režimů. Dosadba či výměna suchých a nemocných stromů za nové by se mohla uskutečnit již na podzim tohoto roku. Zároveň je navržena nová výsadba na místech ve správě TSK. Ty Praha 7 vytipovala a již prověřila především s ohledem na to, aby zde nenastala kolize s poduličními sítěmi.

Jde o okolí ulic Argentinská a Bondyho, kde by mohlo být vysazeno kolem 30 – 40 stromů, či prostor před budovou Národního zemědělského muzea, kde by mohlo přibýt 34 stromů. Tyto akce by měly být realizovány počátkem příštího roku. Konkrétní postup však bude na TSK, která výsadbu stromů hradí a bude realizovat.

Technická správa komunikací navíc samostatně vytipuje a prověří vhodné pozemky, které má ve správě, a bude s Prahou 7 koordinovat další návrhy na novou výsadbu.