Filozofie je jasná: jejich děti musí mít přednost. Není přijatelné, aby se o přijetí těch, které bydlí v blízkosti školy, muselo losovat. Aby se pak místní děti odjíždějící do škol jinam dívaly na to, jak rodiče přivážejí žáky odjinud. Důvody, proč se rodiče snaží umístit dítě do školy jinde, než skutečně bydlí, mohou být různé. Často se snaží volit místo, kam sami jezdí do práce. Mohou ale také vyhledávat zaměření, které jiné školy běžně nenabízejí. Nebo prostě hledají řešení za situace, kdy v místě, kde rodina skutečně žije, jsou školy beznadějně přeplněné.

Výsledky jsou prý vidět

Výrazu „boj se spádovou turistikou“ se přitom představitelé městské části nevyhýbají. Ano, Šestka vyhlásila boj. Přičemž vlastní postoj (třeba i s receptem, jak se vypořádat s narychlo před zápisem měněným přihlášením k trvalému pobytu) nabízí jako příklad pro ostatní. Aktuálně s tím, že už jsou vidět hmatatelné výsledky.

Zdaleka totiž nezůstává jen u toho, že se radnice Šestky ohrazuje, pokud developeři u svých projektů za hranicí hlavního města uvádějí, jak krátká je dojezdová vzdálenost k některé z jí zřizovaných škol. Neznamená to nicméně, že by do škol v Praze 6 nebyli přijati vůbec žádní žáci mající trvalé bydliště mimo tuto městskou část.

Politici si mnou ruce

Místostarostka Praha 6 Mariana Čapková (Praha 6 Sobě) hodnotí výsledek letošního úsilí šesti vítěznými slovy: „Boj proti spádové turistice se zúročil.“ Co to znamená? Všichni budoucí prvňáčci z Prahy 6 mohli být přijati do svých spádových škol. Plus – ještě něco navíc. „Nad rámec toho se konečně dostávají alespoň některé šestkové děti do svých preferovaných škol; dokonce i do těch nespádových,“ upřesnila místostarostka.

Rovněž starosta Stárek výsledku pomyslně tleská. „Společně s řediteli škol jsme nastavili podmínky, za kterých bude dítě přijato. Jednou z nich bylo prokázání trvalého bydliště jednoho z rodičů a dítěte v Praze 6 minimálně po dobu tří měsíců před samotným zápisem. Velký dík patří ředitelům našich základních škol, že do toho s námi šli,“ oceňuje.

Radnice versus magistrát

Mluvčí radnice Marek Zeman připomíná, že podle údajů ministerstva vnitra pobývá na území městské části 1236 dětí (včetně cizinců), které by měly letos začít chodit do základní školy. „Na rozdíl od předchozích let již letos nebyly vyhlášeny samostatné zápisy pro děti ukrajinských uprchlíků. Jako vždy měly přednost spádové děti, až poté další prvňáčci z Prahy 6, kteří usilují o jinou než o spádovou školu – a teprve potom děti z jiných městských částí či ze Středočeského kraje,“ konstatoval. S tím, že letos se mohli ředitelé škol opřít o jasné metodické doporučení, jak postupovat.

Co se pro zápisy připravuje, radnice veřejně představila v březnu. Už loni městská část uplatnila pravidla, která odsouvají do pozadí děti, jimž rodina změnila registraci samotným (takže to „papírově“ vypadá, jako by se svými rodiči nebydlely) – avšak podezřelé z účelové machinace jsou i změny trvalého bydliště celé rodiny krátce před zápisem. S tím, že pokud se skutečně přestěhovala (a z pohledu radnice tedy nepodvádí), má možnost prokázat to smlouvami nebo účty.

V březnu také představitelé městské části potvrdili, že kvůli jednomu nynějšímu prvňákovi se Praha 6 s hlavním městem soudí. Jde o žáka či žákyni (což kvůli ochraně osobních údajů nelze upřesňovat), který loni musel být přijat na Základní školu Antonína Čermáka v Bubenči podle rozhodnutí magistrátu: ten vyhověl odvolání rodiny proti zamítanému stanovisku ředitele Petra Karvánka, vydaného právě s odkazem na podezření ze „spádové turistiky“. V rámci soudní pře nejde o osud konkrétního dítěte – to podle Karvánkových slov už ve škole zůstane – ale o to, aby soud jasně řekl, zda městská část má, anebo nemá právo stanovit omezující opatření pro přijímání prvňáků do jí zřizovaných základních škol. Magistrát má totiž jiný názor: podle něj je rozhodující záznam o trvalém bydlišti, který je v registru uveden v okamžiku zápisu – a zkoumat cokoli dalšího nikomu nepřísluší. Na konečný verdikt si však bude třeba počkat: definitivní stanovisko vzejde až z jednání odvolacího senátu.

Místa pro 25 „cizích“ dětí

Jak to se zápisy v Praze 6 dopadlo? Pro takzvané spádové žáky měla Praha 6 před letošními zápisy do prvních tříd připraveno 1103 míst. Aktuálně je do základních škol zřizovaných městskou částí přijato celkem 1115 dětí. „Z městské části jich bylo 1089. Praha 6 tak přijme i zhruba 25 dětí s bydlištěm mimo městskou část,“ uvedl Zeman. S tím, že k letošním zápisům do prvních tříd přišlo celkem 1200 dětí. Odmítnutých tedy bylo osm desítek.

Radnice Šestky také připomíná, že k boji proti spádové turistice, k němuž se sama hlasitě hlásí, se postupně připojují další. Například pražské Nebušice, jedna škola z Prahy 8, či Roztoky na Praze-západ. A několik měst si nechalo poslat podrobný text metodického doporučení pro ředitele, jež Úřad městské části Praha 6 vytvořil ve spolupráci s právnickou kanceláří; i za spolupráce některých ředitelů a ředitelek.

Prvňáci využijí aktovky, které už školu znají

Ze zcela „jiného soudku“ je aktuální aktivita radnice Prahy 6, zaměřená taktéž na prvňáčky. Jde o už v minulých pěti ročnících osvědčený projekt Pošli aktovku dál, který lze označit jako předprázdninový, prázdninový i lehce poprázdninový. Až do 9. září mohou rodiče nosit na úřad městské části použité školní aktovky, které ještě mohou sloužit tam, kde na koupi nové brašny třeba nezbývá dost peněz. Nebo prostě někdo nechce utrácet za aktovku, z níž dítě za dva roky „vyroste“. S tím, že poslání dál jednak přinese radost novým uživatelům, jednak pomůže i šetřit životní prostředí. A navíc děti názorně uvidí, jak vypadá projev solidarity.

Mluvčí radnice Marek Zeman k tomu připomíná:

- Loni se podařilo vybrat více než 270 aktovek.
- Aktovky, které si nerozebrali rodiče, byly v minulých letech rozděleny mezi pěstounský sklad Hvězda v Horoměřicích a Dobrodějnu či do Klokánků, azylových domů pro rodiny s dětmi a dobrovolnických organizací, které se starají o dětské uprchlíky.
- Přinášet zachovalé aktovky (ale i další školní pomůcky) na radnici Prahy 6 je možné v úředních dnech (což jsou pondělky a středy) mezi 9. a 18. hodnou. Ve stejné době si zájemci také mohou přijít vybrat ze shromážděných věcí.
- Rok od roku je podle slov místostarosty Prahy 6 Mariána Hoška o tuto akci větší zájem: přibývá těch, kteří neutrácejí za nové školní pomůcky, když lze využít to, co jiní už neupotřebí, ale stále může sloužit dál.

Zdroj: Městská část Praha 6