Konečné stanovisko k výstavbě plavební komory chce městská část přijmout až po vyjádření orgánů státní správy. „V žádném případě nesmí dojít k omezení rekreační funkce území tím, že by se zde navýšila lodní doprava. Obáváme se totiž, že nejde o rozdělení dopravy na menší a větší plavidla, jak bylo původně deklarováno, ale právě o navýšení přepravního objemu," řekl radní Prahy 5 Tomáš Homola (Demokraté Jana Kasla), který má v gesci dopravu.

Zdymadlo u břehu Dětského ostrova 

V současnosti slouží k překonání výškového rozdílu mezi Štítkovským a Staroměstským jezem plavební komora Praha – Smíchov mezi Janáčkovým nábřežím a levým břehem Dětského ostrova. Plánované zdymadlo by mělo vést u pravého břehu ostrova.

Nové zdymadlo u pravého břehu pražského Dětského ostrova by mělo vyjít asi na 650 milionů korun. Letos v dubnu začalo posuzování projektu v procesu vlivu na životní prostředí EIA. Nová komora má mít asi třetinu kapacity té smíchovské.

Přes sto lodí denně 

Podle dokumentace v současnosti propluje komorou asi 122 lodí denně, po dostavbě zdymadla Praha-Staré Město by se měl počet snížit na 92 a dalších 42 by odbavila nová plavební komora.

Na stavbě zdymadla by se podle projektu ministerstva dopravy měla finančně podílet Evropská unie. Lodě za projetí komorami neplatí. Plavební komora Praha-Smíchov je kvůli intenzivní vyhlídkové plavbě nejvytíženější ve střední Evropě, měsíčně odbaví až 3000 lodí. Podle Prahy 1 lodě čekající na proplutí zdymadlem ruší hlukem a emisemi. Žádá proto urychlení stavby nové komory.

Čtěte také: Praha 5 vypíše v srpnu tendr na opravu Dětského ostrova