Jesličky Na Hřebenkách fungují již od roku 1976. Prošly ale citelnou modernizací. Během rekonstrukce byl do jeslí zaveden signalizační bezpečnostní systém. Děti nyní mají k dispozici velkou zahradu s hřištěm a venkovní terasu. Vnitřní herny byly vybaveny moderními herními prvky, ložnicí a sociálním zařízením.

Do tří let má být matka s dítětem

Pedagog Marek Herman však varuje, že dětem se do tří let utváří až 90 procent osobnosti. „Dítě nikdy není tak citlivé a vnímavé jako do tří let. Tehdy si díky přítomnosti matky a otce tvoří základní pocit důvěry v sebe a ve svět. Dítě ve dvou nebo dvou a půl letech také nezná pojem návratu.“

Koordiátorka dětských skupin Daniela Vašíčková však připomíná, že ve 21. století je trend slaďování osobního a pracovního života velký. „Ženy tvoří 96 procent pečujících osob, mají pak nižší příjmy a hrozí jim chudoba v důchodovém věku.“

Předností jsou kroužky

Podle radního Lachnita jsou novinkou bezplatné kroužky. Mezi ně patří například „Dílničky“ kde si děti budou procvičovat jemnou motoriku, tvořit nejrůznější výrobky a odnášet si je domů, nebo „Tanečky“.

Zápis do jeslí stále probíhá a funguje i omezený prázdninový režim. „Do jeslí jsou přednostně přijímány děti s trvalým bydlištěm na naší městské části, ale přijímáme i děti z jiných městských částí,“ dodává radní Lachnit.