Praha 5 na základě urbanistické studie o svěření nezastavěných pozemků mezi ulicemi Štěpařská, Högerova a K Barrandovu požádala už v roce 2017 a navrhuje tam umístit multifunkční sportovní halu včetně podzemních garáží a uliční parkovací plochy i polyfunkční objekt s občanskou vybaveností, ubytováním pro sportovce a startovacími byty.

Zmíněná studie řeší území o celkové rozloze zhruba 3,2 hektaru. V budoucnu by tu mohla vzniknout nová čtvrť včetně náměstí, komerčních prostor nebo školy. „Věřím, že jde o záměr, který občané se sportovním duchem ocení, jelikož se město potýká s deficitem volnočasových objektů,“ uvedl magistrátní radní pro oblast správy majetku Jan Chabr (Spojené síly pro Prahu/TOP 09) k plánovanému sportovišti.

Chabr dodal, že hlavní město si část parcel vhodných pro zástavbu ponechala, aby se mohly postavit třeba nájemní byty. Sousední pozemky vlastní developerská firmy Landia Management.

Ačkoliv aktuální rozhodnutí městské rady si pochvalovalo ústy Jana Kavalírka (TOP 09) také vedení Prahy 5, mluvčí radnice Stanislav Brunclík upozornil, že zatím neexistuje žádný konkrétní projekt. „Zatím není úplně shoda na tom, co by tam přesně mělo být. Záměr zimního stadionu byla prvotní myšlenka, ale nic rozhodnuté není,“ napsal Brunclík agentuře ČTK.