Opravy povrchu vozovky ulice 5. května ve směru z centra na dálnici D1, při kterých se pracovalo na polovině komunikace, začaly na začátku listopadu a měly probíhat od 4. listopadu do 15. prosince. 

„Díky příznivému listopadovému počasí a našemu lidskému i strojnímu nasazení práce proběhly bez komplikací a rychleji, než se očekávalo, konkrétně končíme o téměř tři týdny dříve,“ sdělila Iveta Štočková, tisková mluvčí EUROVIA CS, člena Skupiny VINCI Construction CS.

Na jaře se však stavební práce na místo vrátí, vozovku totiž čeká oprava ve směru z D1 do centra k Nuselskému mostu, která proběhne stejným postupem.

Práce na rekonstrukci 5.května začínají odtahy aut stojících na zákazech zastavení a stání.
Rekonstrukce ulice 5. května začíná odtahy aut parkujících na zákazech

Po celou dobu stavby byly na magistrále zachovány dva jízdní pruhy pro každý směr. Jeden jízdní pruh byl veden v opravovaném jízdním pásu a druhý v protisměrném.

Součástí prací kromě výměny povrchu vozovky byla také oprava trhlin v podkladních vrstvách, úpravy odvodnění komunikace, vyrovnání a výměna poškozených obrubníků nebo výšková úprava povrchových znaků inženýrských sítí. Na závěr byla položena nová asfaltová vrstva s nízkou hlučností, obnoveno vodorovné dopravní značení a všechny mosty na tomto úseku se dočkaly nových elastických závěrů.

V rámci prací došlo také k úpravě zdejší vegetace, zejména keřů, aby při průjezdu a parkování v tomto úseku neomezovaly a neohrožovaly řidiče.