„Je potřeba říci, že toto prodloužení je běh na dlouhou trať jako většina tramvajových tratí, ale je potřeba, aby územní rezerva v plánu byla stanovena,“ řekl starosta Richter. Navržená trasa prý vede mimo zastavěné a obydlené území. Podle starosty je lepší dobudovat nejprve infrastrukturu a pak kolem ní stavět.

Proces trvá až tři roky 

„Fakt, že zatím není urbanizace kolem Radlické, nespatřuji jako nevýhodu, spíše jako výhodu,“ řekl Richter. V tuto chvíli je prý jasné, že se kolem ulice začne stavět. Změny územního plánu v současnosti připravuje Institut plánování a rozvoje na návrh městských částí.

Schvaluje je rada hl. města a potom zastupitelstvo, které přihlíží k doporučení komise. Schvalovací proces trvá asi dva až tři roky. Praha také připravuje nový územní plán, který má začít platit v roce 2023.

Už loni schválilo vedení magistrátu strategický dokument k rozvoji tramvajových tratí do roku 2030. Podle něj by v metropoli měla vzniknout asi třicítka nových tratí. Prodloužení do Jinonic ale mezi nimi není.