Radní na konci března schválili výběr společnosti, která bude činnost preventistů zajišťovat. Službu vykonávají zkušení pracovníci společnosti Pragulic-Poznej Prahu jinak!, kteří dobře znají prostředí, v němž se pohybují. To může být výhodou při získávání důvěry problematických občanů a při jejich přesvědčování a usměrňování. Činnost vykonávají každý den v týdnu vždy dva pracovníci.

„Na Praze 5 začnou pracovat pracovníci a pracovnice pro prevenci kriminality. Je to jedno z dílčích řešení, která postupně zavádíme do praxe, než hlavní město udělá systematické změny v péči o drogově závislé. Tomuto problému, který nás neúměrně zatěžuje, nemůžeme čelit jen vlastními silami. Sami se ale snažíme zajišťovat co největší pořádek v našich parcích a na dalších veřejných prostranstvích,“ vysvětluje starostka Prahy 5 Radka Šimková (PRAHA 5 SOBĚ).

Preventisté se již v těchto dnech pohybují v postižených lokalitách Smíchova, jako je Arbesovo náměstí a okolní parky Husovy sady, Mrázovka, Na Skalce či Sacré Coeur, na sídlišti Barrandov nebo na Klamovce. Jejich působiště se však může měnit podle aktuálních potřeb.

„Komunitní pracovníci budou procházet riziková místa, na kterých se často nacházejí osoby, které se nevhodně projevují a znemožňují ostatním normální užívání parků a náměstí. Ve veřejném prostoru se máme totiž všichni cítit příjemně a bezpečně. Rovněž budou dbát na osvětu mezi osobami, které jsou ohrožené různými sociálně-patologickými jevy, například jim budou dávat kontakty na poskytovatele vhodných sociálních služeb,“ popisuje místostarostka pro sociální oblast Monika Shaw Salajová (SEN 21).

Tito asistenti prevence kriminality kontrolují také pořádek v parcích a na dětských hřištích a provádějí každodenní drobný úklid. Pokud najdou infekční odpad (např. injekčních jehly), mají za úkol zajistit jeho likvidaci.