Změnu navrhuje magistrát v balíku takzvaných celoměstsky významných změn. Rozhodnutí zašle městská část magistrátu, který změny schvaluje. Podle změny by měl nový obchvat ústit na Vídeňskou ulici v oblasti obytného souboru Zelené údolí. Obchvat má vést průmyslovou zónou, která v trase stojí.

„Změna by znamenala přivedení dalších aut na Vídeňskou," řekla zastupitelka Petra Rejchrtová (Trojkoalice). V souvislosti s Vídeňskou ulicí se v minulosti rovněž objevil plán na její rozšíření na dva jízdní pruhy v každém směru. Tato změna ale byla již tehdy zamítnuta.

Na dnešním jednání zastupitelé naopak vzali na vědomí změnu územního plánu, která by umožnila prodloužení tramvajové trati z Pankráce na Budějovickou. Zastupitelé rovněž souhlasili se změnou plochy určené pro veřejnou vybavenost na přírodní rekreační plochu u ulice Klánova.