K slavnostnímu aktu zápisu do Knihy cti dojde v pondělí 15. června v zahradě Milíčova domu poté, co v ní starostka Vladislava Hujová zasadí pamětní strom.

Praha 3 uspořádá při příležitosti výročí 120 let od narození Přemysla Pittera v červnu řadu akcí, které mají osobnost připomenout a představit její dílo veřejnosti.

Do konce měsíce si občané mohou prohlédnout výstavu na náměstí Jiřího z Poděbrad, ve čtvrtek se pak uskuteční filmová projekce snímku Milujte své nepřátele o životě a díle Přemysla Pittera s navazující besedou.

V následujících dvou týdnech jsou naplánovány ještě dvě besedy se spolupracovnicí Přemysla Pittera, Blankou Sedláčkovou, a komponovaný večer Děti za nic nemohou, připravený režisérkou Olgou Struskovou.