„Nová výsadba nahradí stromy, které byly pokáceny nebo poničeny vandaly či vichřicí. Nejvíce nových stromů se objeví na Folimance, v Grébovce, v Riegrových sadech a na Karlovském předmostí,“ uvedl Václav Vondrášek, místostarosta Prahy 2.

Nové stromy ve stromořadí

Ve výsadbě se tak objeví druhy jako javory, lípy, hlohy, svitele, jírovce, ale také hrušně nebo moruše. Společnost také zajistí následnou péči o nově vysazené dřeviny po dobu pěti let.

Společnost Gartensta Plus zvítězila v elektronické aukci s cenou přes 630 tisíc korun bez DPH. Městská část Praha 2 chce ještě letos na jaře doplnit chybějící stromy v uličních stromořadích. Počítá přitom s investicí dva miliony korun, které zaplatí ze svého rozpočtu.