Z celkové sumy výdajů budou běžné výdaje činit 469,883 milionu Kč. Do základních a mateřských škol půjde v součtu přes 106 milionů korun. Péče o veřejný prostor a zeleň spolkne asi 73 milionů. Nejvyšší částka půjde na chod městské části, a to necelých 158 milionů.

Na investice radnice vydá 251,793 milionu, tedy o více než 50 milionů více než loni. Kapitálové výdaje půjdou zejména do péče o domovní fond a školských zařízení, na obnovu kulturních památek a péči o vzhled městské části a veřejnou zeleň. Další peníze spolkne sociální oblast.

Nejvyšší částku v oblasti příjmů má Praha 2 získat z tzv. transferů, tedy peněz, které dostane od města a státu. Celkem dosáhnou 346,862 milionu korun. Daňové příjmy mají být 54,8 milionu.

Rozdíl mezi příjmy a výdaji pokryje radnice částkou 110,7 milionu Kč z prodeje bytů, zhruba 198,66 milionu z úspor z minulých let a rovněž počítá s dotacemi z úřadu práce nebo hlavního města. Do rozpočtu zapojí také přes 7,6 milionu korun, které dostane od magistrátu v rámci rozdělení peněz z provozu hazardu.