„V současnosti maximálně usilujeme o to, aby byla populace černé zvěře na našem území snížena," uvedla místostarostka Ilona Picková (SZ). Vedení městské části situaci řeší s myslivci. Budou pořádat několik honů na lesní zvěř, mimo jiné právě v oblasti Čihadel. Zatím nený znám termín a ani počet honů. Problémem je to, že by se hony musely pořádat v blízkosti obydlí a v místech, kam chodí lidé trávit volný čas.

Pachové ohradníky zástupci Lesů hl. města nedoporučili 

Vedení městské části plánovalo koupit takzvané pachové ohradníky. Z toho ale zatím sešlo. „Jejich instalaci zástupci Lesů hlavního města nedoporučili. Důvodem je, že odpuzovací složka je založena na lidském potu, což ve městě, kde jsou zvířata na lidi zvyklá, činí toto opatření neúčinným," uvedla radní Irena Kolmanová (TOP 09).

Praha 14 chce podle Kolmanové o dalším postupu jednat také s okolními městskými částmi, tedy Běchovicemi a Horními a Dolními Počernicemi. "V jejich katastru kanci působí obdobné problémy jako u nás. Cílem schůzky bude stanovení společného postupu," uvedla.

Čtěte také: Prahy 14 bude příští rok hospodařit s příjmy 281 milionů korun