Maruštík byl starostou Prahy 12 v roce 2016 až 2018. K podezřelým zakázkám podle petentů došlo v letech 2019 až 2022. Během této doby proběhly v Mateřské škole Tyršovka stavební a další práce v hodnotě více jak milion korun.

„Prostřednictvím petice žádáme Magistrát hlavního města Prahy, aby provedl hloubkovou kontrolu hospodaření MŠ Tyršovka a zejména účelnosti vynaložení finančních prostředků v souvislosti s působením místostarosty MČ Praha 12 Milana Maruštíka a ředitelky školky a současně jeho přítelkyně Lenky Bukovské,“ uvádí autorka petice Jana Macháčková, která požaduje i Maruštíkovu rezignaci.

Zastupitelé neshledali zákonný důvod k odvolání

Bod k jednání zahájil současný starosta Prahy 12 Vojtěch Kos (ODS) na zastupitelstvu konaném 10. dubna letošního roku. „My jsme obdrželi petici na odvolání pana místostarosty. Myslím si, že je to kauza, která se tady již výrazně probírala. Otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí. Uzavírám rozpravu,“ uvedl bod Kos.

| Video: Youtube

Následovalo vyjádření Maruštíka, který uvedl, že mu připadá zbytečné se ke kauze znovu vyjadřovat. On sám obvinění dlouhodobě odmítá. Celé jednání o bodu trvalo necelé tři minuty.

Zastupitelé hlasováním schválili usnesení, které mimo jiné říká, že zasedání zastupitelstva bere na vědomí petici a konstatuje, že: „proběhlo několik řádných a na podnět i mimořádných veřejnosprávních kontrol oddělením kontroly a přestupků odboru Kancelář tajemníka Úřadu městské části Praha 12 a nebylo shledáno pochybení ze strany ředitelky ohledně nakládání s veřejnými prostředky.“ Starosta Kos byl posléze pouze pověřen, aby o závěrech zastupitelstva informoval autory petice, čímž zastupitelé kauzu uzavřeli s tím, že neexistuje zákonný důvod pro odvolání místostarosty Maruštíka.

Nevzdám se bez boje

Autorka petice Jana Macháčková na dotazy Deníku odpověděla, že s textem usnesení nesouhlasí a je přesvědčena, že: „toto usnesení je plné lží a zavádějících informací." Současně se odkazuje na znění dopisu, který před zastupitelstvem rozeslala všem zastupitelům. V něm mimo jiné stojí, že odpověděla na volání o pomoc občanky, která na kauzu v MŠ Tyršovka upozornila na sociálních sítích.

Macháčková se ani přes schválené usnesení zastupitelstva nechce vzdát. „Jsme teprve na začátku. Kontaktovala jsem i několik protikorupčních organizací. Taky jsem kontaktovala předsedu hnutí ANO pana Babiše. Kauza vrhá na hnutí ANO špatné světlo a je v jeho zájmu, aby se kauzou intenzivně zabýval,“ uvedla.