„V minulosti jsme několikrát nechávali prověřovat hospodaření MŠ Tyršovka, proběhlo zde několik řádných i mimořádných veřejnoprávních kontrol, i zaměřené na tyto zakázky. Nikdy se žádné pochybení nenašlo,“ uvedl pro Deník současný starosta Prahy 12 Vojtěch Kos (ODS). Ten také upozornil na fakt, že zakázky proběhly v letech, kdy Maruštík nebyl ani členem zastupitelstva Prahy 12.

Nicméně v současné době zastává Maruštík post místostarosty a mezi jeho kompetence patří bezpečnost, majetek, zdravotnictví či bytová politika. V loňském roce byl podán podnět na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který podle starosty Kosa neshledal důvod pro zahájení správního řízení.

Maruštík byl starostou Prahy 12 v roce 2016 až 2018. K podezřelým zakázkám podle petentů došlo v letech 2019 až 2022. Během této doby proběhly v Mateřské škole Tyršovka stavební a další práce v hodnotě více jak milion korun.

„Prostřednictvím petice žádáme Magistrát hlavního města Prahy, aby provedl hloubkovou kontrolu hospodaření MŠ Tyršovka a zejména účelnosti vynaložení finančních prostředků v souvislosti s působením místostarosty MČ Praha 12 Milana Maruštíka a ředitelky školky a současně jeho přítelkyně Lenky Bukovské,“ uvádí autorka petice Jana Macháčková, která požaduje i Maruštíkovu rezignaci.

Macháčková se přitom odvolává na to, že nešlo o jednu nebo dvě zakázky, ale o řadu zakázek po delší časové období. Pan Maruštík tak získal zakázky v celkové výši přes 1 000 000 Kč, a to i přesto, že na fakturované práce neměl živnostenské oprávnění pro řemeslné živnosti. Na tento problém podle ní upozornili bývalé vedení radnice sami úředníci.

Ve stejném smyslu, jako starosta Vojtěch Kos, se vyjadřuje i sám Maruštík. „To je už několikrát prověřená kauza – třikrát kontrola úřadu, dvakrát živnostenského odboru a v neposlední řadě i ÚOHS. Navíc v době, o které se hovoří, jsem nebyl ani radním ani zastupitel městské části. Jen normální živnostník,“ potvrdil Deníku Maruštík s tím, že se jedná o překrucované informace šířené jednou osobou. O odstoupení současný místostarosta dle svých slov neuvažuje a nyní čeká na rozhodnutí zastupitelstva.

Podle dostupných informací je jeden z problémů v tom, že Maruštík získal veřejnou zakázku za více než milion korun ve školce Tyršovka, ve které jako ředitelka působila jeho přítelkyně, kterou sám do funkce jmenoval. Současně tak mohl mít přístup k informacím, ke kterým ostatní uchazeči o veřejnou zakázku přístup neměli.

„Obeslala jsem všechny mateřské školky zřízené MČ Praha 12 s dotazem, jestli se v nich pan Maruštík ucházel byť o jednu jedinou veřejnou zakázku nebo se nechal zaměstnat na dohodu o provedení práce tak jako v MŠ Tyršovka. Všechny mateřské školy odpověděly shodně. Pan Maruštík se u nich nikdy o žádnou veřejnou zakázku neucházel a nikdy zde nepracoval,“ upřesnila Macháčková s tím, že proto považuje ex-starostovo jednání za amorální.

Petici podepsali v krátké době desítky lidí a míří také na pražský magistrát s cílem, aby hloubkovou kontrolu v MŠ Tyršovka provedla nezávislá společnosti, na kterou nebude mít vliv politické vedení Prahy 12.

Mácháčková pro Deník uvedla, že neví, jaké orgány prověřovaly zakázku pro MŠ Tyršovka. „Divila bych se, kdyby zakázky malého rozsahu kontroloval ÚOHS, když úřad není ze zákona oprávněn k přezkoumání postupů zadavatele při zadání veřejné zakázky malého rozsahu. Kontrola přísluší v první řadě zřizovateli,“ dodala.

Mezi podezřelé zakázky v MŠ Tyršovka na Praze 12 patří podle České pirátské strany stavební práce, mezi nimi i rekonstrukce podloubí školky, ve výši přibližně 350 tisíc korun.

V seznamu faktur proplacených Milanu Maruštíkovi je dále dodání pracovních mikin a mikin s logem, pokládka podlahy, dodávka nábytku a dalšího zboží a mimo jiné zajištění výměny oken a dveří. Macháčková se dle svých slov o kauzu zajímá z hlediska aktivní občanky, které není lhostejné, co se v MČ děje. Politické napojení na Pirátskou stranu, která o kauze také informovala, nemá.