„V rámcové smlouvě soutěží jen málo firem. Vědí o sobě, je i riziko dohody mezi dodavateli," uvedl zastupitel Miloslav Müller (KDU-ČSL). Podle něj navíc rámcová smlouva nebere v potaz vývoj cen během let, na které je uzavřená.

Podle zastupitelky Renaty Chmelové (koalice Vlasta) není časová úspora, které by městská část mohla s rámcovou smlouvou dosáhnout, nijak zásadní. „Bude se pohybovat jen v řádu dnů oproti regulérní otevření soutěži. Otevřenou soutěží lze cena navíc snížit více," uvedla Chmelová. I analýza končící rámcové smlouvy, kterou si nechala radnice zpracovat, poukazuje na to, že úspora byla jen několik procent oproti až desítkám procent obvyklých v otevřené soutěži.

Veřejné zakázky zadávané v této rámcové smlouvě se budou týkat stavebních prací jako jsou opravy střech, výtahů, elektroinstalací a fasád u městskou částí vlastněných bytových domů a školských, sociálních, zdravotních a administrativních objektů.

V končící čtyřleté rámcové smlouvě Praha 10 zadala 130 dílčích zakázek. Výběrové řízení městská část vypsala v roce 2010. Do soutěže o rámcovou smlouvu se mohly přihlásit firmy, které za tři roky dosáhly obratu celkem 900 milionů korun. Z uchazečů bylo vylosováno deset firem, které pak předložily své nabídky. Radnice pak vybrala čtyři, posléze ještě jednu vyřadila.