Podle důvodové zprávy k usnesení zastupitelstva byly noviny často špatně doručovány. Zároveň městská část upozornila na to, že význam tištěných médií klesá na úkor elektronických.

Opozice s tím ale nesouhlasí. „Na území městské části je zhruba 20 až 23 procent lidí na území městské části, kteří získávají informace především z tištěných periodik. Zejména se jedná o seniory," uvedl zastupitel Pavel Mareš (KDU-ČSL).

V přijatém usnesení má zároveň rada městské části povinnost do konce roku zastupitele informovat o tom, jakým způsobem se budou po ukončení vydávání novin obyvatelé informovat.

Noviny „PRAHA 10" původně vycházely jako čtrnáctideník, od podzimu 2011 jsou vydávány jako měsíčník s nákladem 75 tisíc kusů. Náklady na jedno číslo jsou 181.110 korun bez DPH.

Městské části nějaké periodikum vydávají

Všechny velké městské části Praha 1 až Praha 22 tištěné noviny s různou periodicitou vydávají, často je mají i malé městské části. Za vydávání radničních novin ročně miliony korun.

Zpravodaje se výrazně liší výší nákladů, rozdíly jsou i v kvalitě a vzhledu. Z údajů z roku 2012 vyplývá, že třeba Praha 2 platí ročně za 30 tisíc měsíčních výtisků 1,3 milionu korun. Z inzerce se do městské kasy vrací 700 tisíc korun.

Celobarevné vydání zpravodaje s názvem Tučňák stojí Prahu 4 ročně zhruba 2,6 milionu korun. Distribuuje mezi obyvatele 74 tisíc výtisků.

Jeden z finančně nejnákladnějších zpravodajů o nákladu 64 tisíc výtisků má Praha 8, která ročně platí čtyři až 4,5 milionu. Z inzerce ale přichází zpět 2,8 milionu.

Za 35 tisíc vydání barevného časopisu Devítka utratí devátá městská část ročně skoro 3,3 miliony.