„Podařilo se nám předložit rozpočet s nízkým schodkem, který ale zajistí další rozvoj naší městské části. Chceme podporovat oblasti, které sami občané považují za důležité, ať už se jedná o školství nebo sport,“ říká starosta městské části Vladimír Novák (ČSSD).

Rozpočet počítá také s téměř 430 miliony korun na investice. „Počítáme s tím, že část těchto peněz půjde do projektů, na kterých se už pracuje – například pokračování v přípravě rekonstrukce malešické polikliniky, rekonstrukce staré školy V Olšinách nebo výstavba nové školky v ulici Nad Vodovodem,“ přibližuje priority pro letošní rok 1. místostarosta Tomáš Pek (TOP 09).

Neinvestiční výdaje v rozpočtu jsou zhruba 792 milionů, investiční 429 milionů korun.

Výdajově významné kapitoly rozpočtu:

Životní prostředí Nejvyšší neinvestiční položkou je údržba zeleně ve výši 69 milionů. Tato částka je určena platnou smlouvou. Největší plánovanou položkou investičních výdajů je revitalizace okolí Obchodního centra Cíl, která by měla být spojena i s jeho celkovou obnovou.

Sociální věci Městská část zřídila v minulosti své příspěvkové organizace LDN a Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci. Zde vydává na své seniory, nemocné, pohotovosti a další sociální programy 140 milionů korun neinvestičních výdajů. Praha 10 je jednou ze stárnoucích pražských městských částí.

Kultura, sport, projekty městské části

V těchto kapitolách městská část utratí 21 milionů Kč na jí pořádané sportovní a kulturní akce, informování občanů, vítání občánků atp. V minulosti byly tyto částky násobně vyšší.

Školství Většinu výdajů na úrovni 200 milionů Kč tvoří neinvestiční výdaje. Skutečné investiční výdaje do školních budov a do mateřských škol se skrývají v kapitole 0082. Praha 10 tím vychází vstříc demografickému vývoji.

Veřejná finanční podpora Dvaačtyřiceti miliony korun přispívá městská část na granty nejrůznějším subjektům na poli kultury, sportu, školství, životního prostředí, sociálních věcí a památek. Podporuje tak aktivní občany v jejich projektech a oblíbené spolky a organizace, které působí na území Prahy 10 v různých oblastech.

Obecní majetek a správa majetku Praha 10 chce zahájit několik víceletých, tedy v dalších letech pokračujících, náročných investičních akcí:
- rekonstrukci domu U Vršovického nádraží 30/30,
- výstavbu školky Nad vodovodem
- rekonstrukci malešické polikliniky
- rekonstrukci kulturního zařízení Bio Vzlet, kterou minulá vedení radnice technicky ani časově nezvládla