Vila a její romantická zahrada bývala častým místem schůzek takzvaných pátečníků – přátel Karla Čapka, kteří se angažovali ve veřejném životě. Mezi květinami stále ještě najdete dřevěnou lavici, na níž sedával i prvorepublikový prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Lavičku i celou vilu si budete moci prohlédnout na jedné z pár komentovaných prohlídek, které Praha 10 pořádá.

„Vila Karla Čapka je památkou celorepublikového významu. Je to místo, které je úzce spojené se vznikem Československa a osobnostmi, které u zrodu republiky stály. Přestože se její rekonstrukce teprve připravuje a vila je vlastně prázdná, rozhodli jsme se vyhovět přání veřejnosti a krátkodobě jí zpřístupnit,“ vysvětlil první místostarosta Prahy 10 Tomáš Pek. 

Městská část se pro odkup vily rozhodla v roce 2013. V tu dobu o vilu nemělo zájem ani ministerstvo kultury, památkový ústav, ani jiné organizace, které by byly schopné ji pietně uchovat pro další generace. 

„S vynaložením velkých finančních prostředků se tehdy Praha 10 rozhodla vilu koupit a postarat se o to, aby se zachoval ohromně cenný mobiliář i velké množství archiválií, které se v domě nacházely. A tím nejen vilu ale zejména všechny dochované věci v podstatě zachránila,“ dodal Pek. 

Po koupi vily se městská část rozhodla, že budovu zrekonstruuje a následně ji otevře veřejnosti. Veškeré pozůstalosti, které po spisovateli ve vile zůstaly jako například původní stůl či nádobí, v domě už nenajdete. Některé z nich se nachází v depozitářích, jiné cennosti zase putují po republice i po světě jako exponáty velkých výstav. Vila je proto v tuto chvíli prázdná a připravuje se na svou rekonstrukci. 

„Nemáme ambici z domu udělat muzeum pro davy turistů. Velmi stojíme o to, aby byl zachován ‚genius loci‘ tohoto místa. Aby byl byt pietně upraven a aby měl návštěvník pocit, jako by si Karel Čapek jen na chvíli odskočil z bytu,“ popsal plány městské části první místostarosta. 

Do doby, než se vila zrekonstruuje, uchovává Praha 10 odkaz Karla Čapka skrze výstavy a zápůjčkami cenných exponátů. Celkem dvanáct děl a artefaktů letělo na výstavu do Japonska, další městská část půjčila na výstavy v Galerii středočeského kraje nebo Národní Galerii. 

Příležitost navštívit vilu Karla Čapka bude mít veřejnost poprvé v pátek 20. července. A to mezi 18. a 20. hodinou. Další komentované prohlídky připraví městská část podle dalšího zájmu na léto 2018.