„Nechceme, aby lidé umírali osamělí na nemocničních lůžkách. Myslíme si, a mnoho odborných studií to dokazuje, že pro nevyléčitelně nemocné pacienty je mnohem příjemnější a často i zdravotně přínosnější, péče v přirozenějším prostředí. Proto jsme se rozhodli tuto péči podpořit,“ uvedl radní pro sociální oblast Ondřej Počarovský.

Radě městské části předložil Počarovský dva materiály. První z nich přispívá Fakultní nemocnici Královské Vinohrady půl milionem na to, aby zařízení mohlo zaměstnat novou odbornou pomoc – paliativní zdravotní sestru. Do vinohradské nemocnice často přichází nevyléčitelně nemocní pacienti, kteří v tomto pro ně náročném období potřebují zvláštní péči a podporu.

Výpomoc vyžaduje citlivý přístup a vyšší časovou náročnost ze strany členů paliativního týmu, kteří jsou zvlášť proškoleni ve speciálních vzdělávacích programech. Poskytnutá dotace ve výši půl milionu korun nemocnici pokryje mzdové náklady na odbornou sestru, ale také náklady na její další vzdělávání. Poskytnutí dotace schválilo v září Zastupitelstvo městské části Praha 10.

Druhým návrhem, který schválila Rada Prahy 10, je potom vyhlášení nového dotačního programu pro oblast paliativní péče. Městská část se rozhodla, že podpoří své občany, kteří využívají služeb mobilního nebo lůžkového hospice. Současně pomůže i poskytovatelům těchto služeb.


„Pokud poskytovatel paliativní péče hospicového typu sníží platbu uživateli této péče z Prahy 10, bude mu toto snížení kompenzováno v rámci nového dotačního programu, a to až do výše 200 Kč za jeden den péče. Dotace na jednoho uživatele této péče bude poskytnuta maximálně na 60 dní péče o daného občana městské části Praha 10,“ dodal Počarovský.

Jen malé části pacientů, kteří by odbornou pomoc potřebovali, se jí ve skutečnosti dostane. Studie, kterou si nechala městská část zpracovat, vypočítává, že paliativní péči by potřebovalo 38 až 74 procent umírajících, v České republice se však podle studie k této péči dostane jen pět procent z nich.

„Konkrétně v Praze 10 zemře za rok asi 1500 lidí, dle doporučení by tedy přinejmenším 570 pacientů před svou smrtí mělo dostat paliativní péče. V hospicích, které tuto péči poskytují, ale například v roce 2015 zemřelo 94 lidí. I proto plánujeme další aktivity, které by mohly zvýšit povědomí o formách dané péče," uzavřel Počarovský.