O budoucí podobě Prahy 10 má radnice zájem poradit se s obyvateli městské části. Pro tento účel byl vytvořen dotazník, který bude možné od dubna vyplnit na webových stránkách Prahy 10. Dotazník je součástí první, analytické fáze Generelu veřejných prostranství. Ten bude určovat charakter a náplň jednotlivých prostranství Prahy 10, jejich vzájemné vazby a přesné vymezení.

Veřejnými prostory se Praha 10 systematicky zabývá od roku 2003. V minulosti vznikla řada analýz, studií či jiných dokumentů, jež se tímto tématem zaobírají. Byl odstartován projekt Společně měníme zapojující veřejnost do diskuzí o veřejném prostoru a na to navazující Strategie pro veřejné prostory definující obecné principy, které je třeba promítnout do pojetí jednotlivých míst tak, aby byla jasně formulována pravidla pro jejich proměnu.