Noční zákazy vjezdu motorových vozidel do ulic části Starého Města měly omezit hluk; přinést místním občanům klid pro spánek. Zatím přinesly jen zmatky – a to je ještě velmi mírně řečeno. Pokud se něco podařilo, pak zatím jen vyvolat rozruch na sociálních sítích. A hlavně: otřást důvěrou občanů, zda vlivní a mocní, kteří vytvářejí pravidla pro život v metropoli či rozhodují o platnosti omezení či zákazů, vždy dobře vědí, co činí.

Mimo to lze očekávat, že v souvislosti s vyvěšením dopravních značek, které prakticky vzápětí byly údajně „zneplatněny“, vznikla i konkrétní hmotná škoda. A až bude jasno, kdo by za ni měl nést odpovědnost, političní protivníci patrně budou, s argumentem péče řádného hospodáře, volat po jejím nahrazení viníkem. 

Pro ticho a klidný spánek

Ve čtvrtek 23. listopadu radní Prahy 1 pro dopravu Vojtěch Ryvola (ANO) poněkud nečekaně představil nově zavedené zákazy vjezdu motorových vozidel do vybraných ulic, platné v době nočního klidu: mezi desátou večer a šestou ranní (s výjimkou pro dopravní obsluhu, čímž se rozumí třeba taxíky nebo i příjezdy obyvatel s trvalým bydlištěm). Zákaz vztahující se na ulice Dlouhá, kde je více podniků pro příznivce nočního života, ale i Břehová, Dvořákovo nábřeží, Kozí, Králodvorská, Pařížská, Revoluční a Soukenická, měl podle Ryvolových slov přinést zklidnění oblasti, kde prý nyní není výjimkou ani noční túrování motorů tuningově upravených aut, nebo dokonce i jejich závody.

Již o den později, po pátečním sněmu pražských starostů, však primátor Svoboda oznámil, že nechal značky „zneplatnit“ přelepením a vydal pokyn k přezkoumání tohoto dopravního opatření magistrátem. Deníku primátor řekl, že podle jeho očekávání bude toto prověřování s vydáním konečného rozhodnutí hotové až v příštím roce.

Prozatímní zrušení platnosti zákazových značek zdůvodnil primátor tím, že jejich umístění bylo jednostranným krokem bez širšího projednání, přičemž řada souvislostí zůstala nedořešena. Naznačil také, že Praha nemá dost strážníků na to, aby dokázali dodržování těchto značek hlídat – přičemž na tiskovce po pátečním sněmu starostů na radnici Prahy 13 výslovně řekl, že ani není úkolem městské policie (jejímž je vrchním velitelem), aby její příslušníci stáli u každé značky a dohlíželi na její dodržování.

Svoboda, jenž pak v dalších pátečních vyjádřeních už o své vlastní roli v případu hovořil s menší razancí, mimo jiné uvedl, že instalování značek bylo krokem, o kterém nevěděl nejen magistrát, ale ani starostka městské části Terezie Radoměřská (TOP 09). Deníku v té souvislosti naznačil, že politici z Prahy 1 by si měli ve své koalici udělat pořádek. Jenže se vzápětí ukázalo, že na Praze 1 táhnou za jeden provaz, přičemž se jim rýsuje společný nepřítel. Protivník jménem Svoboda.

Zákazové značky, jejichž dodržování má kontrolovat policie (s možnou sankcí do 2000 Kč při pokutě na místě a ve správním řízení v rozpětí od 1500 do 2000 Kč), prosazuje i starostka městské části Radoměřská. Ta očekává, že přezkum bude brzy hotový a značky opět platit začnou. „Doufám, že se věc na dlouho nepozdrží a naši občané se budou moci těšit ze zlepšení dodržování nočního klidu,“ uvedla. S tím, že městská část informovala hlavní město v rámci zákonných požadavků. Neodpovídá tedy pravdě, že by „magistrát nevěděl“.

Jednání a dokumenty? V pořádku!

Radnice Prahy 1 připomíná, že o ochraně nočního klidu prostřednictvím zákazů vjezdu se jednalo už od června – Deník o tom od radního Ryvoly slyšel zmínku v srpnu (tehdy naznačil, že jde o další krok vedle zvažovaného zpoplatnění vjezdu do některých ulic, přičemž tato opatření vzájemně nesouvisejí) – a potvrzují to i patřičné dokumenty. Již 26. července byla na úřední desku vyvěšena veřejná vyhláška; na vydání takzvaného opatření obecné povahy pak došlo 20. září.

To znamenalo pro Technickou správu komunikací pokyn k rozmístění dopravního značení s termínem do 30. listopadu. Starostka Radoměřská naznačila, že překvapena byla v souvislosti osudem zákazových značek až v pátek: „Na sněmu starostů mě pan primátor informoval, že magistrát akci zákazu nočního vjezdu pozastaví a celou věc nechá přezkoumat.“

Sociální síť X má vcelku jasno

Že nyní nebudou následovat jen poklidná úřední jednání s předkládáním argumentů expertů, naznačuje mimo jiné rozruch, který staroměstské zákazy a jejich „zneplatnění“ vyvolaly na platformě X. Tam také různá prohlášení v pátek večer shrnul Michal Bláha, známý jako ředitel projektu Hlídač státu. S ohledem na fakt, že jde o vyjádření, která by s ohledem na zdroj měla být důvěryhodná bez potřeby dalšího ověřování, je to kuriózní čtení.

Bláha ukazuje, jak rozmanitá oficiální sdělení, která se během pátečního odpoledne objevila v médiích, zmatky jen prohlubují: „Primátor Bohuslav Svoboda v pátek odpoledne: ‚Technická správa komunikací přelepuje dva dny předtím instalované značky.‘ Primátor v pátek v 16.01: ‚U nočního zákazu vjezdu do centra Prahy mám pochyby, proto jsem nechal rozhodnutí přezkoumat a na tuto dobu nařízení pozastavit.‘ Primátor v pátek večer: ‚Já jsem pouze vzal na vědomí rozhodnutí Technické správy komunikací; nic jsem nerozhodl.‘ Magistrát, oddělení silničního správního úřadu: ‚Žádný pokyn k zneplatnění značek jsme nevydali.‘ Technická správa komunikací: ‚Dostali jsme pokyn k zneplatnění od magistrátu.‘“

O tom, kdo pochybil, má už nyní jasno uživatel Tomas: „Nejlepší na tom považuji prohlášení primátora, jak nechá prověřit, jestli někdo nepřekročil svoje pravomoce – zatímco to hrdinně nechal zneplatnit a při tom překročil svoje pravomoce.“ Shodně se vyjadřuje třeba Filip Lachmann. „Primátor nemá žádnou pravomoc, aby ‚nechal‘ zneplatnit značky. Nejspíš bude zneužívat pravomoci; ostatně už teď vyvíjí nemístný tlak na státní správu, která opatření zavádí. Nebo to zařídí ODS výhrůžkami politikům,“ napsal do jednoho ze svých tweetů k tématu.

Lachmann, který je zastupitelem městské části za Praha 1 Sobě, si také posteskl: „Dneska jsou to fakt žně, co se děje kolem nočního zákazu v Dlouhé. Média to pochopitelně milují, protože při tom teče spousta politické krve. Vrší se zkratky a nepochopení, protože jenom málo lidí má zkušenost se životem v centru. A nejhorší je, že nakonec ostrouhají zase místní.“ Třeba novinář Jan Moláček hodnotí na síti X stručně, avšak jeho pohled je jednoznačný: „Výkon primátorské funkce v podání Svobody vejde do dějin. Absurdního divadla.“