Například v Praze 2 nebo Praze 8 zatím zůstávají školky i jesle otevřené. O zachování jejich provozu požádal městské části magistrát s argumentem, že bez toho nebude možné garantovat zachování základních veřejných služeb včetně zdravotních.

Město a jednotlivé radnice také nabízejí pomoc skrze pečovatelskou službu či dobrovolníky seniorům, kteří jsou z hlediska koronaviru rizikovou skupinou. Třeba v Praze 2 se mohou hlásit zájemci o donášky potravin a léků přes novou infolinku.

Svatby ano, ale jen pětadvaceti lidech

Úřady samosprávy kalkulují i s možností, že bude krize trvat déle a úbytek pracovních sil vážnější než ten aktuální kvůli uzavření škol. Praha 8 proto vytipovala klienty pečovatelské služby, kteří nemají blízkou rodinu a přerušení pomoci u nich proto není možné.

V osmé městské části rovněž v rámci prevence ve zvýšené míře dezinfikují venkovní dětská hřiště, sportoviště i podchody. Radnice k tomu přistoupila s předpokladem, že v době nefungujících škol jsou zmíněná místa frekventovanější. Svatby jsou sice možné, ale maximální počet svatebčanů v obřadní síni je 25.

V nemocnici Na Františku je umožněn vstup pacientům maximálně s jednou doprovázející osobou. Všichni příchozí si musejí po vstupu vydezinfikovat ruce a nasadit roušku. Odborné ambulance a poradny pro neakutní pacienty už špitál uzavřel.

Omezují se úřední hodiny

Radnice také omezují úřední hodiny a styk úředníků s veřejností. Mnohde mohou lidé cokoliv vyřídit pouze v pondělí a ve středu. Magistrát okleštil veřejné kontakty na Škodův palác a úřední hodiny na středeční odpoledne.

„Děláme všechno proto, aby byl zajištěn chod Prahy. Klíčové pražské firmy, jako Pražské služby, Pražské vodovody a kanalizace, Pražská vodohospodářská společnost, Pražská energetika, Dopravní podnik a další, nám každý den poskytují informace o tom, kolik zaměstnanců je v karanténě a zda jsou schopny zabezpečit provoz. Zatím je vše v pořádku,“ ubezpečil náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly).

„Největší část pomoci směřujeme k seniorům. Funguje nonstop linka 800 160 166, propojujeme poptávku od seniorů s dobrovolníky, uvolňujeme kapacity pečovatelů a asistentů z uzavřených služeb denních stacionářů do terénní pomoci,“ dodala radní Milena Johnová (Praha sobě).