Práce na rekonstrukci parku však musí navazovat na úpravy, které zde prování Technická správa komunikací. Projekt zahrnuje novou cyklostezku i nové lavičky.

Praha 1 má stavební povolení 

Prostor mezi Mánesovým mostem, ulicí Cihelná a vltavským nábřežím je v současné době neudržovaným prostranstvím, v budoucnosti by tu měl přibýt trávník a zeleň. Město zde také plánuje novou opěrnou zeď a řadu laviček. Bude zde také cyklostezka, vedoucí pod mostem směrem od Strakovy akademie do ulice U Lužického semináře.

Městská část získala stavební povolení už na začátku března. Začátek prací však bude záviset na TSK. „TSK až teprve nedávno – a až na popud Prahy 1 – zahájila první fázi úprav parku. Tyto úpravy spadají do její kompetence a bez jejich uskutečnění nemůže Praha 1 spustit svůj projekt," uvedla mluvčí.

Na posledním jednání zastupitelstva kritizovala stav prostranství opozice. „Revitalizace parčíku Cihelná se zdržela vinou nesystematického řešení tohoto úkolu. Městská část Praha 1 má dávno připravený komplexní projekt revitalizace," doplnila Blažková.