Rekonstrukce Malostranské besedy, která probíhá od roku 2006, bude dokončena na konci příštího roku. Původně měla skončit již v polovině minulého roku, práce se však pozdržely.

Podle vedení radnice Prahy 1 je to kvůli dodatečnému projektu obnovení původních věží, který byl začleněn do probíhající rekonstrukce. Práce se dále pozdržely po objevení historických fresek. Konečné úpravy interiérů se budou odvíjet od potřeb nového nájemce, který však stále není znám.

Jablko sváru

Právě výběrové řízení na nového nájemce budovy se stalo jablkem sváru v zastupitelstvu Prahy 1. Ze tří firem, které se do výběrového řízení přihlásily, zvítězila společnost 2media.cz. Nový nájemce měl získat celou budovu včetně restaurace, pivnice, předzahrádky, kulturního sálu i výstavních prostor za nájemné 105 000 korun měsíčně na dobu 25 let, s možností objekt dále pronajímat.

Opoziční strana Věci veřejné toto výběrové řízení napadla jako nevýhodné. „Platit takto nízké nájemné v lokalitě, kde se za mnohem menší komerční prostory platí více než dvojnásobek, mi připadá přinejmenším zvláštní,“ podivuje se zastupitelka Kateřina Klasnová (VV).

Radnice ale považovala nájemné za dostatečné s ohledem na celý projekt, zajišťující nejrůznější kulturní akce. Nájemné bylo nakonec navýšeno na 125 000 korun měsíčně.

Rozdílné představy

Opozice navrhla vyhlásit výběrové řízení odděleně na gastroprovoz a kulturní provoz. Koalice oponovala, že kulturní akce musejí být dotovány ze zisku restaurace a pivnice.

„Nájemcem by měla být společnost, která by zastřešovala jednotlivé provozy. Firma 2media.cz založila akciovou společnost Malostranská beseda, ve které byl Gastro Vyšehrad garantem gastronomické části, herec Jaroslav Dušek divadelní části a Václav Marhoul se skupinou Tvrdohlaví zaštiťoval výstavní část Malostranské besedy,“ popisuje představy radnice a firmy 2media.cz Alexandr Koráb, tiskový mluvčí městské části Praha 1.

Co bude s besedou dál?

Vítězná firma ale kvůli průtahům nakonec od projektu odstoupila, a tak muselo být vypsáno nové výběrové řízení. To bude dvoukolové. V prvním kole bude zohledňována náplň projektu, ve druhém nabízená cena nájmu na dvacet let. Při splnění všech podmínek dojde k automatickému prodloužení o pět let. Za předzahrádku se bude platit zvlášť obvyklá taxa čtyřicet korun za metr čtvereční.

„Škoda, že termíny a obsah výběrového řízení není vyvěšen i na budově samotné, aby o něm vědělo co nejvíce firem a občanů. Nyní se to dozvědí jen z úřední desky a internetových stránek Prahy 1,“ posteskla si zastupitelka Karolína Peake (VV).

„Přihlášky do výběrového řízení mohou zájemci podávat do 7. ledna 2009. Doufejme, že se přihlásí seriózní firmy a Malostranská beseda bude co nejlépe sloužit všem obyvatelům i návštěvníkům Prahy,“ říká Koráb.

Budova na rohu původně sloužila jako Malostranská radnice

Oblast dnešní Malé Strany v podhradí sídla českých panovníků byla osídlena nejpozději od 9. století. Nesouvislé osídlení, skládající se z uzavřených dvorů i skupin domů, bylo na město povýšeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257. Z té doby pravděpodobně pochází síť ulic s dnešním Malostranským náměstím.

Existence objektu na rohu náměstí a dnešní Letenské ulice je doložena už ve 14. století, kdy zde stál dům významného šlechtického rodu pánů ze Šternberka. Ten roku 1478 zakoupilo město a postavilo si zde novou radnici, která však byla poničena požáry i vpádem Pasovských za vlády Rudolfa II.

V roce 1618 tedy započala přestavba, jejíž konečná podoba je zachycena na Hollarově rytině z roku 1636. Radnice na ní měla západní fasádu ukončenou dvěma štíty a třemi věžemi s báněmi, které se dochovaly až do roku 1826. Další přestavby radnice proběhly v letech 1660 a 1784, kdy byla všechna čtyři pražská města sloučena a malostranská radnice tak ztratila svoje původní poslání. V budově pak byly krámy i pivovar.

Roku 1826 bylo rozhodnuto o snesení radničních věží a štítů. Výsledek zachycuje Langweilův model Prahy, který je dnes umístěn v Muzeu hlavního města Prahy. V roce 1883 bylo zbořeno severní a východní třípatrové křídlo budovy, čímž se uvolnil prostor pro školu v Josefské ulici. Průčelí bylo upraveno do dnešní podoby.

Společenský klub

Až do začátku rekonstrukce dům sloužil po mnoho let jako společenský klub, restaurace a koncertní sál. Činnost Malostranské besedy začala 2. května 1868, kdy zde byla uspořádána slavnost, kterou začala existence spolku Malostranská beseda měšťanská. Za léta provozu zde vystoupilo mnoho významných osobností naší kulturní scény. Původně byla hlavním cílem propagace českého jazyka. Na scéně vystupovali také začínající umělci.

Spolek byl zrušen v roce 1952, ale již v roce 1954 byla zřízena osvětová beseda. Hrálo se zde divadlo, hlavně amatérské. Začínalo zde například pověstné Divadlo Járy Cimrmana. V sále vystupovaly mnohé hudební kapely, od folkových, přes countryové, jazzové až k rockovým. Známý byl také salon kresleného humoru.

Od roku 1991 provozoval klub Robert Radosta, který se při počítání vystupujících hudebníků, herců a jiných umělců dostal na číslo přesahující 350.

Tiskový mluvčí Prahy 1 Alexandr Koráb řekl Deníku:

Umístění obecního zvonuje zatím jen přání

Zda bude na budově opravené Malostranské besedy obecní zvon, zatím není vůbec jasné. Deníku to potvrdil mluvčí Prahy 1 Alexandr Koráb.

Původně měla být celá rekonstrukce budovy dokončena již v polovině minulého roku. Proč došlo ke zdržení?

Předešlý harmonogram prací, který vznikl ještě za minulého vedení radnice, nepočítal s obnovením původních věží. K tomu jsme se rozhodli dodatečně, jednak na základě průzkumu mezi občany, dále pak kvůli zachované archivní dokumentaci původní podoby besedy. Další zdržení vzniklo poté, co byly v malém sálu objeveny čtyři fresky, které musely být prozkoumány a zrestaurovány. A v neposlední řadě rekonstrukce může být dokončena, teprve když bude znám nový nájemce. Až na základě jeho představ můžeme zcela upravit interiéry.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma řekl, že by byl rád, kdyby byl na Malostranské besedě obecní zvon. Kde by měl být umístěn a kdy by zvonil?

Pan starosta pouze vyjádřil přání. Bylo by hezké, kdyby tam zvon mohl být, ale nyní nevíme, jestli tam kdysi byl, ani jestli by to bylo technicky možné. Další podrobnosti tedy nejsou známy.

Kdy se bude v zastupitelstvu znovu hlasovat o novém nájemci?

Přihlášky do výběrového řízení přijímáme do 7. ledna příštího roku, možná tedy stihneme vše předložit zastupitelstvu na lednové schůzi, která se uskuteční 22. ledna.