Před letošním druhým losováním nových nájemníků pro 16 volných bytů v Praze 10 se objevily pochybnosti o tom, zda uvolnění obecních bytů bylo vždy v plném souladu s právem. Někteří lidé z městské části si totiž stěžují, že dostali výpověď z obecního bytu neoprávněně. Několik z nich se dokonce obrátilo na soud a ten jim dal za pravdu, takže v bytech mohou zůstat.

„Takové případy se skutečně vyskytly a ne ojediněle, jde dokonce o desítky případů,“ potvrdil místostarosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík. Uvedl, že podklady pro kontrolu obecních nájemních bytů získává radnice z běžných veřejných zdrojů, jako je katastr nemovitostí a podobně. „Může se potom ukázat, že nemovitost, kterou nájemníci obecního bytu vlastní, je neobyvatelná a v takovém případě samozřejmě mohou stávající uživatelé v obecním bytě zůstat,“ uvedl Zoufalík.

Kontroly

Místostarosta dodal, že takových případů jsou dokonce desítky, protože prvotní prověřování situace kolem bytů je vždy „pouhým nástřelem“, po němž následuje jednání s každým uživatelem. Správnost cesty podle něj dokládá skutečnost, že po letošní jarní prověrce bytů, přišlo na úřad na 30 nájemníků a „bez řečí položili klíče od bytů na stůl“.

Při kontrolách, které Praha 10 provádí v nájemních obecních bytech, jde zejména o to, zda nájemníci nemají nějakou nemovitost určenou k bydlení, nebo byt nepronajímají, aby ho udrželi pro své děti či vnoučata.

Do letošního prvního losování bytů, jež se uskutečnilo 10. října, nabídla radnice 50 bytů. Jsou určeny pro nájemníky, kteří si nemohou dovolit vysoké nájemné a nedosáhnou na hypotéku.