Radnice Prahy 1 předá magistrátu třináct podnětů na změnu územního plánu.

Zastupitelstvo na včerejším zasedání vyřadilo z původního návrhu radních jen dva návrhy.

O plánovaných změnách obsáhle informoval seriál Deníku.

Hlasováním neprošel návrh na změnu charakteru plochy sevřené Washingtonovou ulicí a Severojižní magistrálou, na které je v současnosti parkoviště a zastávka nočních autobusů. Plocha je vedená jako zeleň, změna by umožnila v budoucnu zástavbu.

Jídlo lákalo víc než hlasování

Zamítavého postoje se trochu překvapivě dočkal podnět pro změnu funkčního využití plochy u Staroměstské radnice. Nyní je dočasně vedena jako zeleň a jsou na ní vysázeny stromy, navrhovaná změna by umožnila budoucí dostavbu. „Jelikož město plánuje vypsání architektonické soutěže na dostavbu radnice, tak předpokládáme, že si změnu v územním plánu prosadí samo. Proto zamítnutí zastupitelstvem Prahy 1 není rozhodující,“ dodal radní Filip Dvořák.

Před hlasováním o tomto podnětu se nevedla dlouhá diskuse a zdálo se, že v pohodě projde. Nakonec nebyl schválen, řečeno s trochou nadsázky, kvůli kuchařům Obecního domu. Polednímu menu někteří koaliční zastupitelé dali přednost před hlasováním. „Opakovaně žádám zastupitele aby už ukončili obědovou pauzu, jinak budu muset ukončit jednání pro neschopnost usnášet se,“ svyzýval zvýšeným hlasem starosta Prahy 1 Petr Hejma.

Zbylých třináct podnětů už zastupitelstvo schválilo.

Některé prošly jednomyslně a nevedla se k nim žádná nebo jen krátká diskuse. Takový osud potkal zúžení magistrály za Muzeem, rozvojové území Těšnov nebo například vize lávky pro pěší na Štvanici.

Tramvaj na Můstek nepojede

Velké diskuse se vedly podle očekávání ohledně dlouhého tunelu pod Vltavou a lokalizaci podzemních garáží v centru. Podle opozice by tunel nezklidnil dopravu v centru, ale přitáhl by do něj další auta. „Další garáže nejsou řešením, protože pokud je postaví soukromý investor, bude to stejně pro rezidenty drahé,“ sdělila zastupitelka Kateřina Klasnová.

Drobné změny se dočkal podnět na možnosti vybudování tramvajové trati na Václavském náměstí. Radnice navrhne pouze tramvaj v horní polovině náměstí a do Vrchlického sadů. Koleje vedoucí na Můstek totiž zastupitelé nepodpořili.Podněty Prahy 1 na změny v územním plánu

Schválené

Okolí Masarykova nádraží, předpolí Štefánkova mostu, nové funkční využití ploch u Strahovských hradeb, centrální železniční uzel, tunel pod Vltavou Podolí – Dvořákovo nábřeží, návrat tramvajové trati na Václavské náměstí, zúžení Severojižní magistrály, dostavba nad kolejištěm Hlavního nádraží, rozšíření území pro kulturu ve Wilsonově ulici, lávka na Štvanici, lokalizace ploch pro podzemní garáže, rozvojové území Těšnov, možnost vybudování objektu občanské vybavenosti v území u výjezdu z Těšnovského tunelu, možnost vybudování sportovního hřiště v zahradě areálu Nemocnice Pod Petřínem, využití refektáře na Petříně jako sportovní hřiště.

Neschválené

Změna označení plochy mezi Wilsonovou a Washnigtonovou ulicí a možnost zapracování studie na dostavbu Staroměstské radnice do územního plánu.