Prague Pride letos také překvapí propojením s různými uměleckými platformami.

Projekt Sexposed nabídne i filmově-diskusní akce

Na festivalu se představí multižánrový projekt Sexposed, který upozorňuje prostřednictvím vizuálního umění a i filmově-diskusních akcí na vztah společnosti k lidské sexualitě a otázky spojené s problematikou HIV.

Návštěvníci Prague Pride si mohou díky projektu Sexposed uměleckých platforem Artedu a Kinolab vybrat z různých forem divadla, zhlédnout několik komentovaných ukázek „filmů pro dospělé“ ze sedmdesátých let s následnou diskusí s hosty nebo navštívit výstavu uměleckých děl mladých českých umělců. Všechny akce zpracovávají témata lidské sexuality, tělesnosti, nemoci a také sociálního vyloučení a stigmatizace HIV pozitivních osob.

Více o projektu naleznete na webových stránkách Prague Pride: www.praguepride.cz/sexposed

Fotogalerie: Projekt Sexposed

AntropoFEST a trans a feministický komiks

Mezinárodní festival filmů se sociální a antropologickou tematikou AntropoFEST na Prague Pride představí dva dokumenty, které se zabývají LGBT komunitou jako polem výzkumu soudobé antropologie.

V Pride House (budova bývalé galerie Langhans – dnes Centrum Člověka v tísni ve Vodičkově 37) pak proběhne výstava vznikajícího trans a feministického komiksu Trans*Siberia o světě transgender lidí na Sibiři, jehož autorem je 23letý kreslíř, spisovatel a trans aktivista Herman Alius.

Práva registrovaného partnerství a manželství se liší, říká organizátor festivalu

Přijetím registrovaného partnerství nabyla většinová společnost dojem, že s ní máme úplně stejná práva. „Tak to skutečně není,“ upozorňuje Radek Miřácký, jeden z organizátorů festivalu Prague Pride.

Chystaná akce v metropoli by podle něj měla mimo jiné přispět i k tomu, aby si současná společnost uvědomila, že instituty manželství a registrovaného
partnerství se liší.

V čem je letošní ročník Prague Pride výjimečný?

Z programového hlediska hlavně tím, že jsme se zaměřili v souvislosti s děním ve světě na lidskoprávní otázky. Jedním z témat, které jsme se rozhodli akcentovat, je situace gayů v Čečensku. Rozhodli jsme se uspořádat sbírku a několik akcí, které se budou Čečensku věnovat. Takže letošní Prague Pride je hodně zaměřený na lidskoprávní témata a problematiku trans* lidí.

Jaký je smysl festivalu?

Letošní kampaň Prague Pride 2017 „Zbytečný festival“ je taková nadsázka. Hlavní motto festivalu zní, že mezi tolerancí a respektem je velký rozdíl. Chceme upozornit na to, že skutečnost, že někdo někoho toleruje, neznamená, že ten člověk má všechna práva. To, co se snažíme vysvětlit společnosti, je, že si zasloužíme a chceme mít její respekt.

Fotogalerie: Kampaň Prague Pride

Jak probíhá vaše spolupráce se zahraniční LGBT komunitou?

Jsme součástí evropské sítě „pridů“ a s nimi si vyměňujeme zkušenosti, sami objíždíme ostatní „pridy“. Spolupracujeme například s Hamburg Pride nebo Vienna Pride. Spolupracujeme i s jinými organizacemi a festivaly. Letošní novinkou je například spolupráce s AntropoFESTem.

Program Prague Pride zahrnuje více než sto různých akcí. Jak se v nich mohou návštěvníci festivalu snadno zorientovat?

Nejjednodušší, co bych mohl doporučit, je, aby návštěvníci přišli do Pride Village na Střeleckém ostrově nebo do Pride Theater ve Venuši ve Švehlovce či Pride House v Langhans – Centru Člověka v tísni. To jsou hlavní festivalová místa, kde se koncentruje náš program. Samozřejmě v sobotu zvu všechny do průvodu. Více informací k festivalu naleznete na webových stránkách: www.praguepride.cz.

Slovníček pojmů
LGBT osoby – lesby, gayové, bisexuální a transgender osoby. Mezinárodně zavedená zkratka, která umožňuje korektně, souhrnně a stručně označit
celou skupinu osob.

Transgender osoba/trans* lidé – člověk, jehož rod se neshoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními. Hvězdičkou se označuje široké spektrum identit a respekt k různým
genderovým projevům.