A do téže doby je nutno očekávat také výluky. Cestující by se měli včas informovat na příjezdy a odjezdy rychlíků Praha - Děčín, České Budějovice - Praha, či linky S7 na trase Řevnice - Úvaly. Je zřejmé, že do značné míry bude narušen komfort cestování. Některé spoje budou odkloněny na Masarykovo nádraží, jiné dosud přímé budou „roztrženy," další nahrazeny autobusy.

Oprava nástupišť, elektrických trolejí a nádražní haly 
v hodnotě půl miliardy korun vyvolala určitou řevnivost mezi SŽDC, drahami a organizátorem pražské hromadné dopravy - společností ROPID. Související změny jízdních řádů prý nemohly být včas oznámeny. A zdaleka prý nejde o změny poslední. Příští rok má následovat také uzavření Negrelliho viaduktu, což způsobí odklon řady spojů na zcela jinou trasu.

Změny v jízdních řádech některých vlaků začaly platit včera spolu se začátkem rekonstrukce haly a nástupišť hlavního nádraží. A další se dají očekávat až do poloviny roku 2017. Přestože prý v pondělí nevyvolaly žádné zmatky mezi cestujícími, slovní přestřelka se odehrála mezi jednotlivými zainteresovanými subjekty. Správou železniční dopravní cesty (SŽDC), která má rekonstrukci na starosti, Českými drahami (ČD) a organizátorem pražské hromadné dopravy - společností ROPID.

Nepříjemnosti pro zíkazníky

Dráhám údajně vadí, že správce kolejí nezanesl změny v dopravě už do prosincové změny jízdního řádu, přestože prý o potřebě upravit jízdní řády vlaků musel dopředu vědět. „Jen během jediného měsíce jsme byli nuceni dvakrát měnit jízdní řády. To s sebou samozřejmě nese nepříjemnosti pro naše zákazníky," poznamenal šéf sekce osobní dopravy Českých drah Michal Štěpán.

ROPIDu pro změnu vadí, že v rámci snížené kapacity hlavního nádraží údajně byli upřednostněni soukromí přepravci, respektive komerční spoje před spoji „veřejné služby." Změny se dotýkají dvou komerčních spojů společnosti Leo Express tím, že se posouvá čas jejich příjezdu a odjezdu.

Správce železniční dopravní cesty však uvedl, že dlouho nebylo jasné, zda kýžená rekonstrukce bude vůbec moci začít. Nutné změny v jízdních řádech prý vyplývají z harmonogramu prací, nikoliv z preference komerčních spojů před spoji veřejné služby.

Změny v dálkové dopravěRychlíky Praha – Děčín
Všechny rychlíky na trase Praha – Děčín a zpět pojedou ze zastávky Praha-Podbaba na Masarykovo nádraží a nebudou zajíždět do stanice Praha-Holešovice a Praha hlavní nádraží. Výjimkou je poslední večerní rychlík v obou směrech, který nadále pojede do stanice Praha hlavní nádraží z důvodu zajištění přestupů z jiných dálkových vlaků.

Rychlíky z Českých Budějovic přes Tábor do Prahy
Většina rychlíků (kromě prvních ranních, posledních večerních a jednoho dopoledního spoje) pojedou až do stanice Praha-Holešovice, a to z důvodu potřeby uvolnit kolej ve stanici Praha hlavní nádraží pro jiné vlaky. Ve stanici Praha hlavní nádraží budou spoje ze stanice Praha-Holešovice stát pouze 5 minut.

Změny v regionální dopravěLinka S7
Zásadní změnou je „roztržení" přímé linky S7 Řevnice - Úvaly. Vzniknou dvě samostatné linky: Praha hlavní nádraží - Řevnice a Praha Masarykovo nádraží - Úvaly. Časy spojů se nemění, kromě odjezdu z Masarykova nádraží do Úval spoje odjíždějí o 1 minutu dříve, než z hlavního nádraží. Díky provázání s vlaky do Kralup nad Vltavou budou na vybrané spoje do Úval nasazeny starší pantografové jednotky 451, a naopak stoupne počet vlaků vedených jednotkami 471 směrem do Kralup.

Ostatní změny
Nepojede přímý vůz na vlaku Rx 766 na trase Pardubice - Plzeň - Cheb. Od 2. února 2015 lůžkový vůz na vlaku EN 444 z Košic do Pardubic a následně na Rx 766 z Pardubic do Chebu bude řazený pouze na EN 444 v relaci Košice - Praha hlavní nádraží.

Mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský: Nástupiště uzavřeme postupně

Mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský.Rekonstrukce a zastřešení haly a nástupišť hlavního nádraží má na starosti Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) a stavitelem je Metrostav - Prominecon. Mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský sdělil, že hotovo bude nejdříve v polovině června 2017.

Hala a nástupiště hlavního nádraží mají být rekonstruovány po etapách. Můžete je přiblížit?

Jde celkem o osm etap. V té první, která začala včera a potrvá do letošního dubna, budou opraveny sloupy 3. nástupiště. V následující etapě, která má skončit letos v červnu, se budou opravovat sloupy 4. nástupiště a východní fasáda. Třetí etapa potrvá do listopadu 2015 a týká se oprav konstrukce východní části haly 2. Do května 2016 má být opravena konstrukce západní části haly 2. V páté etapě se práce zaměří na rekonstrukci přístřešku u Fantovy budovy a sloupy 1. nástupiště. Hotovo bude v srpnu 2016. V lednu 2017 předpokládáme dokončení oprav čelní fasády a konstrukce západní části haly 1. Do poloviny června 2017 pak má být totéž hotovo ve východní části haly 1.

Současně běží i celková rekonstrukce výpravní budovy hlavního nádraží?

Ano. A také rekonstrukce 1. Vinohradského tunelu.

Jaké další investiční akce můžeme v dohledné době očekávat?

Například prodloužení severního podchodu hlavního nádraží ve směru výstupu na náměstí Winstona Churchilla. Bude stát asi 80 milionů a předpokládáme, že se odehraje mezi lety 2018 až 2019. Rozsáhlou rekonstrukcí má projít také Negrelliho viadukt.

Jaké významné investice spojené s hlavním nádražím byly uskutečněny v minulosti?

Například 
v letech 2008 až 2009 byla dokončena modernizace západní části 1. a 4. nástupiště (za 1482 mil. Kč - pozn. red), kdy došlo ke kompletní rekonstrukci nástupišť, rozšíření všech podchodů k 6. a 7. nástupiště, instalaci eskalátorů, informačního systému, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, zavazadlového tunelu a kolektoru. Mezi lety 1990 a 1995 byla modernizována východní část nádraží. Tehdy byla nově zřízena nástupiště 5, 6 a 7, ale také zavazadlový tunel vybudovaný pod Španělskou ulicí (za 1230 mil. Kč - pozn. red.).

Čtěte také: Dubnová revoluce v městské hromadné dopravě se dotkne stovek tisíc lidí