Hygienická stanice hlavního města Prahy informovala minulý týden v tiskové zprávě o kontrolách, letos jich její pracovníci provedli už čtrnáct. Loni se konalo celkem čtyřicet kontrolních akcích na čtrnácti místech - konkrétně jde o lokality Ládví, Kobylisy, Březiněves, Čakovice, Klánovice, Hostivařská přehrada, Žluté lázně, Šeberák, Plavecký stadion Podolí, Molo Pražačka, Petynka, Divoká Šárka, Džbán a Motolský rybník.

Letos zatím hygienici zkontrolovali jen Hostivařskou přehradu, Žluté lázně a Divokou Šárku. A zatímco loni v pěti případech udělili sankce v celkové výši 48 tisíc korun, v roce 2018 ještě k finančnímu postihu pražská hygienická stanice nepřistoupila.

„Při kontrolách jsme se nejčastěji setkali s nedodržování provozní a osobní hygieny. Zjistili jsme i závady stavebně technického charakteru. Určitá pochybení se vyskytla při skladování potravin, v provozovnách jsme třeba objevili potraviny po uplynutí doby použitelnosti, a dokonce potraviny plesnivé nebo bez jakéhokoliv označení. Zaznamenali jsme rovněž špatné zacházení s potravinami při jejich přípravě. Například šlo o skladování syrového masa a vajec společně s pokrmy určenými k přímé konzumaci, kdy existuje zvýšené riziko křížové kontaminace nežádoucími mikroorganismy,“ uvedl ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek. Podle Jarolímka nemohou jeho podřízení tolerovat ani zdánlivé drobnosti, jako jsou přívod vody na zaměstnaneckém WC či chybějící víka na odpakových koších či absence teploměrů v lednicích.

Právě extrémní horka panující v letních měsících mohou způsobit možné riziko a pochybení provozovatelů fastfoodů na koupalištích. „Velice důležitá je kontrola zajištění podmínek pro skladování potravin,“ upozorňuje proto ředitel Jarolímek s tím, že je nezbytné, aby byly dodržovány HACCP - tedy zásady bezpečného zacházení s potravinami v provozovně.

„Je třeba apelovat na zákazníky, aby si dali především pozor na potraviny podléhající rychlé zkáze. Pozor je potřeba dávat také na to, jakým způsobem jsou skladovány dressingy a různé omáčky či dipy, které často vyžadují skladování v chladu. Rozhodně není přípustné, aby tento typ potravin byl umístěn na prodejním pultě volně bez chlazení a dle potřeby používán,“ doporučují ústy šéfa Jarolímka pražští hygienici.

Lidé by podle nich měli být obezřetní už při vstupu do restaurace či příchodu ke stánku u bazénu. A navíc provozovatelé i jejich hosté musí pamatovat na to, že hygiena kontroluje rovněž dodržování „protikuřáckého“ zákona. Hygienci také pravidelně zveřejňují stav vody ve vybraných pražských koupalištích, kvůli sinicím platí zákaz koupání v Šeberáku, zhoršenou kvalitu hlásí i přehrada v Hostivaři. Testy nejlépe zvládají biotopy v Radotíně a Lhotka.