Povodně v roce 2002 v Praze zasáhly na 500 tisíc knih a dokumentů ve dvanácti institucích v Praze. Jednu z nejcitelnějších ran povodeň zasadila Městské knihovně v Praze. V holešovické pobočce na Ortenově náměstí zaplavila 20 tisíc vzácných a historických svazků. Na pět tisíc z nich bylo ztraceno definitivně. Podle vedoucí odboru knihovních fondů Zuzany Kopencové však nešlo o nenahraditelná díla, ale například duplicitní fond.

Utopila se i Pražská bible

„Velkým škodám se naštěstí podařilo zabránit,“ podotkla Kopencová. Dnes už jsou všechny knihy vysušeny a procházejí postupnou restaurací. Hotovo je více než 200 svazků. Prvním z nich byla Pražská bible z roku 1488. Bolestnou ránu velká voda zasadila také pobočce v karlínské Šaldově ulici. Tu nakonec Městská knihovna v Praze po likvidaci škod vůbec neotevřela. Místo ní nyní slouží lidem v Karlíně bibliobus. Je v pořadí třetím takovým zařízením Městské knihovny. Jezdí do Karlína každý týden od pondělí do čtvrtku. Jeho zastávky jsou na Karlínském náměstí a v Molákově ulici.

Velkou škodu napáchala povodeň v Národním technickém muzeu. Pod vodou v archivu na Invalidovně skončilo 200 kubíků archiválií. „Jde o plány autorů 19. a první poloviny 20. století, tedy například Zítka, Schulze, Matušky a dalších architektů funkcionalismu,“ upřesnila vedoucí odboru konzervátorských a restaurátorských činností technického muzea Kateřina Šupová. Archiválie skončily v mrazírnách v Kladně, později byly kvůli menším nákladům na uskladnění přemístěny do Plzně. „V současné doběmáme polovinu z nich vysušenu. Ruční sušení, kvůli kterému máme od roku 2004 specializované pracoviště, nám trvalo pět let. Stejně dlouhou dobu bude trvat vysoušení a dezinfekce druhé části,“ dodala Šupová.

Po osušení a vytřídění putují velkoformátové plány do moderního depozitáře v Čelákovicích nebo do budovy muzea na Letné. „Většina archiválií díky ručnímu vysoušení nevyžaduje restaurování. Výjimkou byly například plány na stavbu Národního divadla a další významné archiválie,“ upřesnila Šupová.

Se zaplavením Invalidovny, v jejímž přízemí dosahovala výška hladiny vody 324 centimetrů, přišel o část dokumentů také Vojenský ústřední archiv (VÚA). Povodní bylo zasaženo a poškozeno celkem 25 tisíc kartonů. Po povodni bylo celkem 16 tisíc kartonů archiválií zmrazeno, 600 kartonů se sušilo vzduchem přímo ve vyšších patrech Invalidovny. Devět tisíc kartonů s nejmenší hodnotou bylo vyřazeno.

Vysoušení dokončí příští rok

„K dnešnímu dni má VÚA rozmrazeny, vysušeny a vydezinfikovány archiválie ze tří čtvrtin celkového množství,“ uvedl ředitel VÚA Praha Josef Žikeš. V mrazírnách zůstává 42 mrazírenských klecí. „Všechny budou do konce tohoto roku z mrazíren odebrány, následně rozmrazeny, vysušeny a vydezinfikovány. V únoru příštího roku se vrátí poslední zaplavené archiválie zpět do VÚA a proces jejich záchrany bude zdárně ukončen,“ dodal Žikeš.

Zaplavené sklepy Klementina

Na rozdíl od mnohých institucí své tisky a archiválie dokázala uchránit Národní knihovna. „Naše knižní fondy vodou téměř nebyly zasaženy, protože knihy máme v prvních patrech a výše,“ uvedla za Národní knihovnu Libuše Piherová. Přesto knihovně vznikla škoda zhruba 21 milionů korun. „Po zaplavení sklepů Klementina jsme přišli o některá technická zařízení, zejména vzduchotechniku,“ dodala na vysvětlenou Piherová. Podle ní velkou vodu pomohla knihovně přestát i kvalitní jezuitská kanalizace. V celé České republice bylo postiženo více než čtyřicet knihoven. Povodeň se dotkla přibližně 800 tisíc svazků knih.

close zoom_in

V Národní knihovně jsme i spali, říká její pracovník

Staré Město -Povodeň před pěti lety zasáhla nejen knihy a archiválie, ale také životy těch, kteří se podíleli na záchraně tisků a plánů. Na vlastní kůži velkou vodu i následné práce zažil také vedoucí odboru správy a ochrany fondu Národní knihovny Jiří Polišenský. Voda jej spolu s dalšími lidmi na několik dnů uvěznila přímo v sídle knihovny v Klementinu. Jiřího Polišenského srpnová povodeň zastihla těsně po dovolené.

„Když jsem se vrátil do práce, hladina Vltavy už stoupala a tušili jsme, že voda přijde,“ vzpomíná Polišenský. V tu chvíli ale ještě nikdo nevěděl, jak citelně voda některá místa zasáhne. Záchranné práce se však v Klementinu rozeběhly okamžitě. „Z nejníže položených prostor jsme knihy a rezervní fondy začali stěhovat do druhého patra Klementina. Část jsme odvezli i do Hostivaře. Na místě jsme nechali jen knihy, které byly víceméně bezcenné,“ dodává. Když voda stoupala, byl Polišenský spolu s dalšími lidmi v Klementinu. „Ze začátku toho, kdo opustil Mariánské náměstí, pustili zpět, později to ale už vůbec nešlo. Ani na povolení od ministerstva kultury,“ popisuje chvíle, kdy se blížila kulminace hladiny Vltavy a dodává: „Měli jsme velké problémy s komunikací, protože se nám vybily mobilní telefony a neměli jsme možnost si je dobít, protože nešla elektřina. Obtíže byly i s dopravou.“

Pět vytrvalců voda v Klementinu nakonec odřízla úplně. „Tehdy jsme asi do pátku, než největší voda pominula, spali v kancelářích. Poté jsem odjel do Hostivaře, kde jsem spolu s kolegy zprostředkovával pomoc postiženým,“ říká Polišenský. Po ustoupení záplav nastal kolotoč záchranných prací. Národní knihovna mimo jiné ještě při povodních provozovala v Hostivaři konzultační pracoviště pro knihovny a archivy z celé republiky, byla také u testů sušících metod a následného vysoušení tisků a archiválií. (hav)

Zpět se vzácné knihy nikdy nevrátí

Holešovice -Dvacet tisíc vzácných a historických svazků, které před pěti lety zasáhla povodeň v Holešovicích, se do pobočky Městské knihovny na Ortenově náměstí již nevrátilo. Po vysušení je knihovníci postupně třídí, katalogizují na zatím nezveřejněném místě nedaleko Pražského hradu. Probíhá také jejich restaurování. Vzácné a historické tisky ve většině případů putovaly do klimatizovaných skladů nového rekonstruovaného pracoviště. „Jejich přesné místo zatím nesdělujeme, protože fond ještě není zcela přebrán a utříděn,“ uvedla vedoucí odboru knihovních fondů Zuzana Kopencová. Podle ní však jsou knihy nyní uloženy tak, aby na ně voda nedosáhla. „Právě to je jeden z důvodů, proč jsme zvolili okolí Pražského hradu,“ dodala Kopencová.

Částečně zpřístupněny by mohly být fondy vzácných a historických tisků již v příštím roce, kdy by k nim měli v určitém režimu přístup badatelé. Pobočka na Ortenově náměstí byla po rekonstrukci otevřena loni v dubnu. Pro své čtenáře nyní funguje jako běžná pobočka Městské knihovny s běžným fondem a oddělením pro dospělé a děti. (hav)

Sušilo se, kde to šlo

Praha - Ještě po opadnutí vody nemělo tisíce svazků vyhráno. Odborníci a dobrovolníci museli řešit naléhavou otázku, kam poputují tisíce mokrých a zablácených knih. Při jejich zamrazování se přišlo na to, že v celé ČR neexistuje zařízení, které by umožňovalo sušit větší množství umělecky cenných knih. Pomoc nakonec dorazila od Britské rady ČR, která Národní knihovně darovala vakuovou baličku. Další knihy se sušily ve dvou pronajatých, upravených komorách na sušení dřeva v soukromé společnosti v Kralupech nad Vltavou. O třetí možnost sušení se postaral tým odborníků. „Sestavil prototyp univerzální sušící komory, v níž je možné vlhkosti zbavit nejrůznější druhy papírových dokumentů. Od rukopisů, knih přes časopisy až po plakáty a mapy,“ uvedla mluvčí Městské knihovny Jitka Fišerová. Vakuová komora funguje v Centrálním depozitáři Národní knihovny ČR v Hostivaři.

Nejvíce svazků, celkem 11 655, prošlo upravenou sušárnou dřeva. Celkem 2355 svazků bylo usušeno vakuovým balením. Poslední vysušený svazek předal ředitel Národní knihovny Vlastimil Ježek řediteli Městské knihovny Tomáši Řehákovi 31. ledna roku 2007. Moderní technologie však pomáhají odborníkům také po vysušení a restaurování knih, například při ukládání vzácných a historických tisků Městské knihovny. Krabice z lepenky nahradil speciální papírový materiál. „Podařilo se nám získat grant, díky kterému můžeme použít obaly z nekyselé lepenky, které staré tisky lépe ochrání před vlivy životního prostředí a udržuje klima,“ uvedla vedoucí odboru knihovních fondů Městské knihovny Zuzana Kopencová. (hav)