Praha si připomene 15 let od povodně, a to cvičením integrovaného záchraného systému. Ten své dovednosti ukáže v sobotu 16. 9. od 10.00 do 18.00 na Žofíně.

Hlavní město dobu uplynulou od povodní nepromarnilo. Vznikl světově unikátní systém nepohyblivých i mobilních protipovodňových opatření, který uznávají mimo jiné i mezinárodní odborníci a který je městem
díky pravidelným cvičením a kontrolám neustále zdokonalován tak, aby metropoli před příští podobnou živelní katastrofou spolehlivě ochránil.

Exhibice integrovaného záchranného systému ukáže techniku jednotlivých složek a především v praktické ukázce výstavbu protipovodňových zábran paláce Žofína a protipovodňového opatření HMP.

Připomínáme si 15 let od povodně – program na hlavním pódiu
10.15 Začátek akce
10.35 Primátorka HMP paní Adriana Krnáčová a zástupci všech složek IZS
11.15 Vystoupení skupiny Kašpárek v Rohlíku
12.20 Předání ceny za nejlepší výkon v pytlování v uplynulém časovém úseku
12.25 Představení HZS Praha
12.40 Představení Dobrovolných hasičů Prahy 1,
12.55 Sovičky ze Sovětic – vystoupení malých hasičů
13.05 Dixie Band Městské policie
13.40 Představení Policie ČR
13.55 Sovičky ze Sovětic – vystoupení malých hasičů
14.20 Předání ceny za nejlepší výkon v pytlování v uplynulém časovém úseku
14.25 Představení MP HMP
14.40 Dixie Band Městské policie
15.15 Představení ZZS Praha
15.35 Vyhlášení ceny za nejlepší výkon v uplynulém časovém úseku
15.45 Představení Správy služeb HMP
16.25 Vyhlášení 1. ceny v soutěži pytlování – let balonem nad Prahou předává
zástupce MHMP
16.45 Koncert skupiny Eddie Stoilow
18.00 Konec akce

Deník se ptal primátorky Adriany Krnáčové

Jak je Praha v současné době připravena na povodně, podobné těm z roku 2002?
Praha je teď bezpochyby mnohem lépe chráněna. Pokud přijde velká voda, nějaké škody napáchá vždy, důležité ale je, aby byly co nejmenší. Plán systému ochrany Prahy prošel po povodních
v roce 2002 velkou proměnou, protože se ukázalo, že je v řadě míst nedostatečný. V současné době máme hlavní linii protipovodňových opatření téměř v délce 20 kilometrů, z toho skoro 7 kilometrů tvoří opatření mobilní. Do konce roku 2016 jsme investovali téměř 4 miliardy do stavby těchto opatření.

Jak často trénují pražské složky IZS na živelní katastrofu v rozsahu povodní z roku 2002?
Máme připravený systém varování pro případ povodně a lidi jsme schopni varovat během několika minut. Aktualizujeme také povodňové plány, proškolujeme všechny zúčastněné složky, pořádáme každoroční velká cvičení, která prověřují připravenost materiálu a osob na případ povodně. Další cvičení bude probíhat letos na podzim v Troji. Snažíme se být prostě na možnost povodně co nejvíce připravení a co nejvíce minimalizovat škody.

Co jste dělala v době povodní z léta roku 2002?
Bydlela jsem v té době v Libni, takže jsem to samozřejmě velmi silně prožívala. Pamatuji si, že jsem se akorát vrátila z dovolené a okamžitě jsem se musela připravovat na evakuaci. Nejsou to nejlepší vzpomínky.


close Infografika info Zdroj: Deník zoom_in

Trojská ZOOV srpnu 2002 se téměř polovina její rozlohy ocitla pod vodou. Místy až do výše deseti metrů. Zaměstnanci stihli evakuovat více než tisícovku zvířat. Přes sto třicet zvířat se bohužel nepodařilo zachránit.
close Povodně. Ilustrační foto info Zdroj: Deník/Dimír Šťastný zoom_in

Dlouhé tři roky
Až do srpna 2005 trvala pouze základní obnova provozu trojské zoo po ničivých povodních ze srpna 2002. Tehdy byly mimo jiné zničeny pavilony kočkovitých šelem, goril, velkých želv, slonů či hrochů, zimoviště ptáků, ubikace pro pelikány, plameňáky, dravce nebo horské kozy.
close Trojská ZOO. Ilustrační foto info Zdroj: www.zoopraha.cz zoom_in

Smetanovo nábřeží
Téměř stonásobný průtok vody ve Vltavě oproti normálu hrozil i stržením nedalekého Karlova mostu. Lidé ze Starého Města byli evakuováni.
close Smetanovo nábřeží info Zdroj: ČTK zoom_in

Nábřeží v centru včetně Smetanova nábřeží jsou dnes prý na tisíciletou povodeň dobře připravena.

close Smetanovo nábřeží. info Zdroj: ČTK zoom_in

Čertovka na Kampě
Ostrov voda zaplavila v noci 13. srpna 2002. Krátce před tím byli evakuováni obyvatelé Malé Strany. Centrum Prahy se z povodní vzpamatovávalo několik let. Voda napáchala celkové škody za 70 miliard korun.

close Povodně 2002 - Čertovka a Kampa. info Zdroj: Archiv VLP / Šťastný Vladimír zoom_in

Sokolovská ulice na Florenci
Voda v srpnu 2002 zaplavila 18 stanic metra. Některé zůstaly uzavřeny až na půl roku. Povodně z roku 2002 byly největší katastrofou, která v historii postihla pražské metro. Nejvíce zasažená byla trasa B. Její provoz se v plném rozsahu podařilo obnovit až 22. března 2003.
close Florenc. info Zdroj: DENÍK/ Klára Cvrčková zoom_in

Karlín
13. srpna 2002 brzy ráno bylo z této čtvrti evakuováno na 10 tisíc lidí. Před polednem policie celou oblast uzavřela a energetici ji odpojili od elektrického proudu. Čtvrť vstala z mrtvých. Karlín zasáhla velká voda v srpnu 2002 zdaleka nejvíc ze všech částí Prahy. Strženo bylo 25 domů, desítky lidí se sem už nikdy nevrátily. V konečném důsledku ale ničivá katastrofa Karlínu přinesla miliardové investice. Dnes je jedním z nejlukrativnějších míst v metropoli.
close Proměna Karlína po povodních 2002. Křižovatka Sokolská, U Rustonky info Zdroj: ČTK/Gérard Gratadour,Vít Šimánek zoom_in