Pětitisícová pokuta čeká rodiče, kteří v září nedovedou své pětileté ratolesti do školky a zároveň si nesjednají individuální plán. Pokud se tomu chtějí Pražané vyhnout, měli by potomky přivést k zápisu. Ten ve většině školek proběhne v prvních čtrnácti dnech v květnu.

O místa „navíc" ale bude nejspíš nouze

Školky očekávají, že budou muset kvůli povinné docházce pojmout mnohem více dětí než v minulých letech. Rodičům pětiletých ratolestí tak bude garantováno, že najdou místo jen v blízkosti trvalého bydliště. Pokud zbudou mateřským školám místa, vezmou děti i z jiných školských obvodů. O místa „navíc" ale bude nejspíš nouze. Od letoška mají totiž školky nejen povinnost umístit pětileté dítě, ale také zajistit přednostní místo pro čtyřleté ze spádové oblasti.

Problém budou mít nově rodiče, kteří si školku chtějí vybrat. Mnoho z nich bylo zvyklých hledat zařízení u zaměstnání či v dosahu bydliště prarodičů. Novinka proto některým vadí. „Byla jsem zvyklá dceru dávat do školky na Proseku, pět minut od práce.

Na příští rok jsou městské části připravené 

Teď musím hledat jinou mateřinku na Hájích, kde bydlíme. V původní už nebude místo," říká matka Elišky. To potvrzuje i vedoucí odboru školství Prahy 9 Martin Odehnal: „Pětileté děti budou umístěny všechny. Pochopitelně pouze s trvalým pobytem na území Prahy 9. Přespolní v žádném případě, to je jisté na 100 procent."

Na příští školní rok jsou městské části připravené. Místa ve spádových školkách garantují radnice Prahy 1 až 9. Některé městské části se už teď obávají, zda nedojde k takzvané spádové turistice, kdy rodiče dítěti kvůli místu ve školce změní trvalé bydliště.

Potomky mohou učit i rodiče

Pražané, kteří chtějí potomky vzdělávat doma, je musí i tak přihlásit s dostatečným předstihem do spádové školky a na individuálním plánu se domluvit s ředitelem. Mateřská škola bude poté průběžně dítě prověřovat, zda zvládá povinnosti vycházející z rámcových vzdělávacích programů.

Zákon myslí i na rodiče, kteří upřednostňují alternativní vzdělávání. Povinnou předškolní docházku mohou děti odchodit i v lesních a soukromých školkách, které jsou zapsané ve školském rejstříku. Alternativních školek se povinnost zajistit místo spádovým dětem netýká.

Návod pro rodičeDo školky musí nastoupit děti, které do září dosáhnou pěti let
Zápisy probíhají většinou v květnu
Předškolní docházku lze vykonat i v lesních a jiných školkách zapsaných ve školském rejstříku
Všechna zařízení, která nejsou v rejstříku, mohou děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky navštěvovat, pokud rodiče zvolí individuální vzdělávání
Oznámí to ve spádové školce

Povinná školka ano, ale jinakJsem určitě pro to, aby pětileté děti plnily povinnou předškolní docházku, tak jako je tomu už dávno v okolních státech. Řešit by se to ale mělo společně s docházením do základních škol. Ty jsou totiž také spádové. Takto hrozí, že dítě bude spádově docházet jinam do školky a jinam pak do školy.
close Michaela Vencová, Oddělení školství P1 info Zdroj: Web městské části Praha 1 zoom_in  

Vítáme možnost volbyZejména nyní, v prvních letech zavedení povinného předškolního vzdělávání do praxe, vnímáme nevýhody spojené s přecházením dětí z jedné instituce (vzdělávání v mimorejstříkových zařízeních) do druhé (MŠ v registru) a za rok do třetí instituce (ZŠ). Proto vítáme možnost rodičů zvolit si režim domácího vzdělávání.
close Magda Kvítková asociace lesních školek. info Zdroj: Redakce zoom_in