Posudek nechalo zpracovat ministerstvo životního prostředí podle dokumentace Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem stavby. Autoři posudku ale stanovili i několik podmínek. Jedná se např. o výsadbu tří až čtyř tisíc stromů podél trasy silnice a na křižovatkách.

Stavba by měla začít v roce 2021

Tzv. předložka silnice I/12 má vést od budoucí křižovatky v Dubči dál na východ kolem Běchovic, Újezdu nad Lesy, Koloděj až za Úvaly a zde se pak napojit na původní trasu. ŘSD navrhuje dvě varianty. S pěti mimoúrovňovými křižovatkami a se šesti.

V současnosti vede silnice přes Běchovice a Újezd nad Lesy. Běchovická radnice se obávala dopravního zatížení, zejména po dokončení Pražského okruhu mezi D1 a D11, proto prosadila přeložení silnice mimo obydlené území. Stavba by měla začít v roce 2021.

Hlavní město aktuálně nemá dokončen ani vnitřní silniční okruh kolem centra, ani vnější obchvat kolem metropole, ze kterého je v provozu pouze polovina. Chybí např. severozápadní část mezi Ruzyní, Suchdolem a Březiněvsí i jihovýchodní mezi Běchovicemi a dálnicí D1. Zatím má nejblíže k realizaci jihovýchodní část, která by se mohla začít stavět v roce 2019.