Podle předsedy Národní rady zdravotně postižených Václava Krásy platí u samosprávy stejné podmínky jako u ostatních zaměstnavatelů. Ve společnosti nad 25 zaměstnanců musí pracovat čtyři procenta postižených. Pokud podíl nesplňuje, musí odebírat zboží, které vyrobili handicapovaní, v hodnotě sedminásobku průměrné mzdy za jedno pracovní místo nebo platit pokutu ve výši 2,5 násobku mzdy. Pražský magistrát zaměstnává 40 postižených lidí. Ti tvoří 0,02 procenta všech zaměstnanců. Nízký podíl nahrazuje odběrem výrobků.

Počet magistrátních pracovníků s postižením se příliš nemění. Ve srovnání s ostatními uchazeči se jich ovšem do výběrových řízení moc nehlásí. Radnice je zaměstnává na úřednických i neúřednických místech. Dva postižení zastávají funkci vedoucího úředníka. Kongresové centrum zaměstnává čtyři zdravotně postižené. Pracují jako informátor, telefonista, osvětlovač a referent. Další vhodná místa nevznikají, protože Kongresové centrum má pevně stanovený počet všech míst. Také centrum kupuje výrobky postižených.

Ani v Obecním domě není možné na mnoha místech zaměstnávat handicapované. Dům proto odebírá veškeré kancelářské potřeby od společnosti, která zaměstnává 100 procent postižených. Počty handicapovaných pracovníků se nezvyšují ani v Pražské vodohospodářské společnosti. Zaměstnávají dva, kteří pracují jako obsluha v telefonní ústředně a v technicko-hospodářské funkci. V loňském roce ale společnost čtyřprocentní zaměstnanost splnila.

Lepší skóre mají pražské radnice

Lépe se daří plnit limit pražským radnicím. Na radnici Prahy 13 pracuje osm handicapovaných, kteří tvoří 4,8 procenta z celkového počtu zaměstnanců. Jsou zaměstnání jako spojovatelé v telefonní ústředně i jako odborní pracovníci v některých odborech. Čtyři procenta těsně překračuje také třetí městská část. Přesto radnice odebírá řadu výrobků u firem, které zaměstnávají postižené. Tři handicapovaní pracovníci naopak chybí na radnici Prahy 9. Místo toho odebírají zboží z chráněných dílen. Čtyři procenta postižených nezaměstnává ani městská policie. Ta má ovšem stejně jako Policie České republiky výjimku. Strážníkem může být pouze osoba tělesně a duševně způsobilá.