„Následujících deset měsíců prozradí zásadní poznatky o vlastnostech hornin v oblasti, o podzemních vodách nebo zemině. Některé z těchto poznatků budeme dále podrobovat i laboratorním zkouškám. Získané informace budou klíčové při samotné stavbě,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Podle důvodové zprávy k zadání průzkumu jsou jím získané údaje „nezbytné pro vyhotovení dokumentace k územnímu řízení předmětného souboru staveb“.

Dokumentace do konce volebního období?

Příprava dostavby „vnitřního“ okruhu je aktuálně ve fázi návrhů změn územního plánu a přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí. „Za úspěch bych považoval dokončení této dokumentace do konce našeho volebního období,“ prohlásil Scheinherr, který odmítl uvést předpokládaný rok zahájení stavebních prací.

Vzhledem ke zdlouhavosti přípravného procesu by prý bylo jakékoliv datum před rokem 2030 naplněním optimistického scénáře.

Sondy vyjdou město na necelých 19 milionů korun bez DPH a navážou na biologický a dendrologický průzkum. Ten na trase budoucí stavby identifikoval několik set stromů, z nichž bude ale podle Scheinherra třeba pokácet jen něco přes stovku.

Velký podíl tunelů

Deset kilometrů dlouhá spojnice tunelu Blanka a Štěrboholské radiály by měla podle aktuálního návrhu vést z více než osmdesáti procent pod zemí. Větší podíl tunelů i více zeleně a stezek pro cyklisty a pěší v okolí stavby prosadila do projektu současná koalice prostřednictvím týmu urbanistů, krajinářů, dopravních a dalších expertů. Členem expertního týmu je v pozici architekta i bývalý pražský primátor Jan Kasl.

První část Městského okruhu je v provozu od 80. let minulého století. Dosud naposledy otevřený úsek je tunelový komplex Blanka, který funguje od roku 2015. Pro poslední plánovanou část se vžila lidová pojmenování Vlasta nebo Blanka 2. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) vznesl humorně míněné návrhy Václav nebo Pavel.