Poslanci, mezi nimiž je i ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL), proto navrhuji v novele tohoto zákona kormorána ze seznamu vyškrtnout tak, aby zákon i vyhláška byly v souladu. Změna zákona by měla nabýt účinnosti k 1. lednu příštího roku, kdy by také nastalo zmíněné tříleté přechodné období. Od 1. ledna příštího roku do 31. prosince 2019 by rybáři dostávali náhradu 100 procent prokazatelně způsobených škod a od 1. ledna 2020 až do konce roku jen 80 procent škod.

Kormorán není zvláště chráněný živočich

Důvodem pro vypuštění kormorána ze seznamu zvláště chráněných živočichů podle poslanců je to, že přestal existovat celospolečenský zájem na jeho ochraně. Umožnilo by to podle nich i jeho lov podle pravidel v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

„V současné době platí předpoklad, že během tohoto přechodného tříletého období budou nastartovány procesy, které povedou k postupnému snižování predačního tlaku kormorána velkého na obsádky rybníků a rybí společenstva v rybářských revírech," uvádějí předkladatelé.

close Kormoráni při samotném lovu navíc ještě spoustu ryb zraní. info Zdroj: archiv Deníku zoom_in

Návrh už byl jednou stažen

Návrh na obnovu vyplácení náhrad za škody způsobené kormoránem velkým podala už jednou v tomto volebním období skupina poslanců ze zemědělského výboru. Vláda s tímto návrhem nesouhlasila a předkladatelé ho posléze stáhli.

Nynější návrh předkládají poslanci tak, aby ho Sněmovna mohla schválit ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Nejprve ho dostane k posouzení vláda, bez ohledu na její stanovisko se jím poté bude zabývat Sněmovna. Zatím není jasné, kdy se k tomu ve zbytku volebního období dostane.

Čtěte také: Poslanci by mohli schvalovat zavedení otcovské dovolené