„V dnešní době stoupají nároky na vědomostní a dovednostní úroveň pracovníků ve zdravotnictví, porodní asistentky nevyjímaje. Porodní asistentka je nezastupitelným článkem týmu, který pečuje o prevenci, eventuálně diagnostiku, a včasný zásah v průběhu nepravidelností těhotenství, porodu a šestinedělí,“ uvádí v tiskové zprávě vedoucí lékař Perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Antonín Pařízek.

Profesor Pařízek také zdůrazňuje, že porodní asistentky mají náročnou profesi, čemuž byla uzpůsobena i náročnost studia. "Kromě znalostí anatomie a zejména fyziologie těhotenství, porodu a šestinedělí se musí studentky včas naučit diagnostikovat nepravidelnosti, aby bez časové ztráty mohla být organizována vyšší, tzn. lékařská péče," píše se v tiskové zprávě.

Pět tisíc dětí ročně

Porodnice U Apolináře je jedna z nejznámějších v Česku, ročně se zde narodí skoro pět tisíc dětí. „Na klinice se studentky setkávají nejen s fyziologicky probíhajícími porody, ale i s patologickými stavy v těhotenství a během porodu, se kterými nemají možnost se na jiných pracovištích seznámit," podotkl gynekolog Pařízek s tím, že studentky mohou při studiu využít rady vyučujících lékařů přímo v praxi a jsou pod dohledem zkušených porodních asistentek kliniky.

Podle profesora Pařízka i přednosty Aloise Martana část ze skupiny čerstvých absolventek vysokoškolského studia U Apolináře zůstává v běžném provozu a podílí se rovněž na vědecko-výzkumné činnosti. Slavnostní ukončení studia a předání diplomů prvním sedmnácti porodním asistentkám proběhne - mimo oficiální promoci - ve středu dopoledne v kapli sv. Kříže v Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze.