Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo „Obraťte se a věřte evangeliu."

Název popelec pochází z 10. století, kdy se uděloval kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím.

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka od 18 hodin sloužil mši svatou ve Svatovítské katedrále a udílel popelec. Jednou z nejzajímavějších událostí, která se na Popeleční středu v pražské arcidiecézi koná, je tradičně Popelec umělců v akademické farnosti Nejsvětějšího Salvátora.

Lze se vzdát i věcí, které nám usnadňují život

Zdejší program se letos odehrál ve třech částech a zahrnoval hudbu, liturgii i výtvarné umění. Od 18 hodin zazněla v sakristii kostela Nejsvětějšího Salvátora Bolestná tajemství z Růžencových sonát H. I. F. Bibera. O hodinu později navázala v kostele mše svatá s promluvou Tomáše Halíka a s udílením popelce.

Po bohoslužbě následovala vernisáž výtvarné intervence Michala Škody opět v sakristii kostela, při níž promluvil autor společně s kurátorem Norbertem Schmidtem. Instalace bude k vidění v interiéru kostela po celou postní dobu.

V nemocničním kostele sv. Václava v Psychiatrické nemocnici Bohnice se od 15.30 hodin konal ekumenický Popelec zdravotníků, při kterém účastníky do postní doby uvedl svou promluvou evangelický farář Ondřej Kolář a popelem označil katolický kněz Jan Kofroň.

Půst si lze vyložit i přeneseně nejen jako odepření si jídla, lidé se mohou pokusit se vzdát dočasně třeba také používání některých věcí, na něž jsou zvyklí a které jim ulehčují život.

Je možné zkusit chodit pěšky namísto jízdy automobilem, odepřít si kontakt s médii či vzdát se načas nakupování či určité částky peněz, kterou je možné věnovat potřebným.