Pár tahů trávy přece nemůže nikomu uškodit. A ke každému podařenému večírku nějaký ten joint prostě patří. To je heslo, které vyznává velká část mladé populace.

Jenže i marihuana je návyková a lehce se může stát drogou. „Hulil jsem každý den několik jointů. Sám nebo s kamarády, to bylo jedno. Nepřišlo mi na tom nic divného. Jenže pak jsem jednoho dne přišel na to, že mám problémy s pamětí a se zvládnutím pracovních povinností. Uvědomil jsem si, že nejsem schopen fungovat bez toho, abych byl zhulenej,“ popisuje svoji zkušenost třicetiletý Martin z Vinohrad.

Že není radno kouření marihuanových cigaret podceňovat, nejlépe vědí v centrech, která se zabývají prevencí a léčbou drogově závislých. „Pravidelné užívání konopí může být velmi rizikové,“ říká odborná ředitelka sdružení SANANIM Martina Richterová Těmínová.

Stejně jako ostatní návykové látky totiž při dennodenním užívání způsobuje závislost, která se projevuje apatií, poruchami paměti nebo výkyvy nálady. Přesto je společnost k této látce velmi shovívavá a obecně ji vnímá jako „lehkou“ drogu.

Její účinky nepovažuje za nebezpečné nebo život ohrožující, ba naopak je vnímá jako příjemné povyražení zhruba třetina Čechů. Problémových uživatelů marihuany v České republice je podle odhadů SANANIMU 75 až 110 tisíc.

„V posledních letech jsme zaznamenali zvýšenou poptávku nejen po informacích týkajících se užívání konopných drog, ale především po pomoci a léčbě závislosti na nich,“ upozorňuje Richterová Těmínová a dodává, že to byl jeden z důvodů, proč se sdružení rozhodlo vytvořit speciální on-line program, který by lidem závislým na marihuaně pomáhal.

Zatím totiž žádný podpůrný program pro problémové uživatele nebyl vytvořen. Léčba v komunitě by v tomto případě byla nákladná a zbytečná, protože se v případě těchto uživatelů jedná o specifické problémy. Naopak cestou jak lidem od závislosti pomoci by se mohla stát internetová intervence.

Po vzoru zahraničních projektů by měl být do konce roku spuštěn testovací provoz stránek koncim s hulenim.cz.

„Inspirovali jsme se evropskými programy, zejména v Německu a Holandsku. Tato strukturovaná metoda má čtyři velké výhody, kterými jsou dostupnost, anonymita, nízké náklady a atraktivita,“ vysvětluje výkonný ředitel SANANIMU Jiří Richter.

Smyslem aplikace je, aby si konzument drogy ujasnil, z jaké příčiny vlastně látku požívá a jaké jsou jeho možnosti v případě, že chce užívání omezit nebo s ním skončit úplně. K tomu mu pomůže terapeut, který na základě vyplnění vstupního dotazníku sestaví individuální plán léčby. Prostřednictvím denního záznamu stavů a pocitů pak uživatel s terapeutem rozebírá konkrétní situace, kdy bojuje s chutí na návykovou látku.

Spuštění pilotního projektu je plánováno na přelom roku 2012/2013. Stále se totiž na jeho provoz shánějí finanční prostředky. „Doufáme, že se za tento projekt postaví stát a region,“ přeje si Jiří Richter.

SANANIM

SANANIM je nestátní neziskovou organizací, která od svého založení v r. 1990 působí v oblasti drogových závislostí. Lidem ohroženým drogami a jejich blízkým poskytuje pomoc v síti programů a služeb, které tvoří komplexní systém prevence, péče, léčby a resocializace. Rovněž se aktivně účastní na vytváření protidrogové politiky na všech úrovních státní správy .

Zdroj: www.sananim.cz

Konopí v číslech

Alespoň jedenkrát v životě zkusilo marihuanu přibližně 45 % populace.

Opakovaně se k jejímu užívání vrací zhruba 18 %.

Každý třetí mezi 15 a 64 lety se jejím účinkům podvoluje nepravidelně.

Za problémové uživatele lze pak označit 75 až 110 tisíc lidí.

ANKETA: Považujete konopí za návykovou látku?

Petr Dvořák

Já s tím problém nemám, nepřijde mi nebezpečná. Ale záleží na každém, jak k tomu přistupuje. Žijeme v demokratickém státě, kde je na každém člověku, aby si uvědomil, co si může a nemůže dovolit. To se týká i závislosti.

Martina Nováková

Určitě je to nebezpečná látka, pokud ji někdo konzumuje někde na večírku, jen tak pro radost. A je jedno, jestli ji považujeme za lehkou nebo těžkou drogu. Ale jsem zastáncem toho, že některým nemocným lidem může i pomoci.

Michaela Protivová

Určitě je v porovnání s jinými látkami daleko méně nebezpečná. A myslím, že ani při dlouhodobém užívání neškodí. Proto také nesouhlasím s tím, že je stále nelegální. Vždyť přece nikomu neubližuje. Naopak.

Marko Jelič

Je to stejné jako s alkoholem. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. Přitom ale alkohol je legální a konopí nelegální. Přijde mi to naprosto absurdní. Jinak jsem ale razantně proti syntetickým drogám, ty považuji za velké zlo.

Jakub Pokorný

Myslím, že nebezpečí návyku není úplně jednoznačné. Já osobně to nevnímám jako klasickou drogu, protože vím, že spoustě lidem to pomáhá. Na druhé straně myslím, že je to každého věc, jak se s jejím užitím vypořádá.