V Praze 6 přibude další socha historické osobnosti. Během první poloviny letošního roku vyroste památník habsburské císařovny Marie Terezie, která vládla rakousko-uherské monarchii v letech 1740 - 1780. O stavbě se debatuje již od roku 2013, kdy radnice Prahy 6 vyhlásila na podobu pomníku soutěž.

„Podle posledních informací by měla být socha dokončena v srpnu nebo v září,“ řekl Pražskému deníku místostarosta pro kulturu Prahy 6 Jan Lacina (STAN).

Proti stavbě v minulosti protestovalo formou petice několik stovek lidí. Podle Laciny však došlo k dezinformacím, socha bude umístěna v parku Marie Terezie, a nikoliv v Morávkově parku. Ten se svým památníkem Třech králů a štábního kapitána Václava Morávka, který na Prašném mostě zahynul při přestřelce s gestapem, zůstane naprosto nedotčen. Park Marie Terezie, který vznikl při stavbě tunelu Blanka, se od něj nachází jižně přes třídu Milady Horákové.

Jediná žena na českém trůně

„V tomto smyslu petice pracovala se zavádějícími informacemi, takže na ni nebylo proč v praxi reagovat. Zároveň si dovolím zdůraznit, že Praha 6 se velmi intenzivně věnuje památce hrdinům všech odbojů, udržuje jejich pomníky a odhaluje jim pravidelně nové pamětní desky,“ dodal Lacina.

Podle něj si habsburská císařovna pomník zaslouží. „Byla jedinou ženou na českém trůně, v Praze byla korunována českou královnou. Na území dnešní České republiky přinesla modernitu,“ vysvětlil Lacina. Podle něj debata o umístění pomníku proběhla již v roce 2017, kdy bylo výročí 300 let od císařovnina narození, při kterém Praha 6 na místo položila základní kámen pomníku.

Umělecké dílo za 3,63 milionu korun bude stát na základní betonové desce. Odlito bude z kompozitní formy a finální podobu výdusku z umělého kamene pak autor vytvoří přímo na místě.

Radnice už zaplatila dva miliony

V uplynulých dvou letech již radnice zaplatila dva miliony korun za přípravné a projektové práce, které zahrnovaly zhotovení modelu v měřítku 1:2 a 1:1. Podle profesora historie Jiřího Mikulce patří sice Marie Terezie k osobnostem, které zanechaly v dějinách českých zemí nezanedbatelnou stopu, pomník ve své podobě je ale spíš urážkou.

„Pokud bude v Praze postaven její pomník, bude to signál, že naše společnost konečně překonává tradiční a dnes již zcela iracionální antipatie vůči habsburské dynastii a že jsme schopni Habsburky vnímat jako součást naší minulosti. To považuji za velmi pozitivní zprávu o odumírání starších historických stereotypů,“ vysvětluje Mikulec.

„Na druhé straně vztah Marie Terezie a zemí Koruny české byl (a to z obou stran) poměrně problematický, proto volbě zrovna této osobnosti pro památník moc nerozumím. Ovšem podoba pomníku, který je navrhován jako podivná velká kuželka, je podle mého názoru hrůzná a chápu ji spíš jako urážku než jako oslavení této panovnice,“ dodává historik.